previous arrow
next arrow
Slider

szkolne-wsparcie-k-km
Listopad 2020
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archiwum

rok-szkoly-w-ruchu-logologo_eszkola-mbaner_vulcan_1pajacyk-m2rzecznik-praw-dzieckafb szkołybadzmy_poszukiwaczami_autorytetu szkola_pamieta nprc cała_polska_czyta_dzieciom wychowanie_przez_czytanie madrzy_cyfrowi trzymaj_forme program_dla_szkol szkoła do hymnu

Learn English with Harry, part II
W listopadzie Harry nauczy Was kilku nowych słówek po angielski. Słówka pochodzą z drugiej części przygód młodego czarodzieja z blizną. Spieszcie się, nim Komnata Tajemnic zostanie otwarta na dobre! Miłej nauki.

 30 total views

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

dotyczący organizacji dnia 02 listopada 2020 roku

 

Niniejszym informuję, że 02 listopada (poniedziałek) 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, to jest: stacjonarnych w szkole dla klas I-III oraz zdalnych dla klas IV-VIII.

W związku z powyższym w dniu 02 listopada 2020 roku w naszej szkole

zostaną zorganizowane dla uczniów klas I-III zajęcia opiekuńcze w formie zajęć świetlicowych, zgodnie z potrzebami rodziców, w godzinach funkcjonowania świetlicy szkolnej, tj. od 7.00 do 16.00.

 

                                                                                  z wyrazami szacunku, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 35 total views

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

dotyczący organizacji dnia 02 listopada 2020 roku

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 –  02 listopada (poniedziałek) 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych (w tym dniu nie odbywają się lekcje).

W związku z powyższym w dniu 02 listopada 2020 roku w naszej szkole:

1.zostaną zorganizowane dla uczniów klas I-III zajęcia opiekuńcze w formie zajęć świetlicowych, zgodnie z potrzebami rodziców, w godzinach funkcjonowania świetlicy szkolnej, tj. od 7.00 do 16.00

(zgłoszenia dzieci na zajęcia świetlicowe należy przekazywać do wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do sekretariatu szkoły – tel: 77 4101 377 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2020 roku)

2.nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna (nie będzie wydawany obiad).

3. zgodnie z procedurą bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny reżim sanitarny: DEZYNFEKCJA – DYSTANS – MASECZKA.

 

z poważaniem, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 42 total views

Przyjaciele książek
W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, tj. październiku, uczniowie klasy I A i klasy I B zostali oficjalnie przyjaciółmi książek. Pani Magda, tym razem bez Molika Książkowego, sama odwiedziła uczniów klas pierwszych i zachęcała dzieci do przyjaźni na całe życie z książkami, oczywiście. Dzieci chętnie “przybiły piątki” książce! Spotkanie miało również na celu zapoznanie dzieci z historią książek, czyli przyjaźni człowieka z pismem trwającą już kilka tysięcy lat. Długo, prawda? A Wasza przyjaźń z czytaniem będzie równie silna i pokona wszelkie “elektroniczne” pokusy?

 24 total views

KOMUNIKAT DYREKTORA

Od dnia jutrzejszego, tj. 27 października (wtorek) 2020 roku do odwołania w szkole nie będą wydawane obiady. Proszę rodziców, by zapewnili dzieciom kanapkę i napój. Za utrudnienia przepraszam.

z poważaniem, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 30 total views

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA W OKRESIE OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 08 LISTOPADA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NAMYSŁOWIE

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26 października 2020 roku uczniowie klas czwartych, szóstej i ósmych przechodzą na nauczanie zdalne. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, w organizacji tej formy kształcenia uwzględniamy aktualne zalecenia medyczne w zakresie czasu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, a także ich dostępność w domach. Organizacja pracy szkoły od dnia 26 października 2020 roku poniżej.

  1. KLASY I-III:

1.Nauka stacjonarna w szkole.

2.Obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan lekcji bez jakichkolwiek zmian (umieszczony w dzienniku elektronicznym, na szkolnej stronie internetowej).

3.Świetlica szkolna dla klas I-III działa jak dotychczas przed lekcjami oraz po lekcjach (w godzinach od 7.00 do 16.00).

4.Stołówka szkolna wydaje obiady:

dla klas pierwszych i drugich po 4. godzinie lekcyjnej

dla klas trzecich po 5. godzinie lekcyjnej

5.Biblioteka szkolna obsługuje uczniów jak dotychczas w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.

6.Obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych oraz w drodze do szkoły i ze szkoły (nie obowiązuje podczas lekcji).

7.Obowiązek dezynfekowanie rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły oraz częste mycie rąk w trakcie pobytu w szkole (mydło i ciepła woda!)

8.Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich z innymi uczniami i/lub pracownikami szkoły (w miarę istniejących możliwości).

   2. KLASY IV-VIII realizują zajęcia zdalne:

1. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem nauczania (umieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej).

2.W formie zdalnej realizowane są również wszystkie inne zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z dotychczasowym planem stacjonarnym).

3.Udział uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy.

4. Lekcja w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas, tj. 15 minut + czas planowanej przerwy uczniowie mogą przeznaczyć na odpoczynek, posiłek czy przygotowanie się do kolejnej lekcji. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie ucznia pracą przed monitorem poprzez naprzemienne korzystanie z podręcznika i komputera.

5.Głównym kanałem przepływu informacji w relacji uczeń-nauczyciel-wychowawca-rodzic jest dziennik elektroniczny, dzięki czemu wszyscy maja równe szanse i dostęp do informacji.

6.Lekcja online odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan i/lub platformy Teams w programie Microsoft Office 365  z wykorzystaniem wideokonferencji. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania konta w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz na platformie Teams.

7.Uczniowie systematycznie odbierają informacje zamieszczone w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli, w tym wychowawców.

8.Rozmowy indywidualne i odpytywania przeprowadzane są przy włączonej kamerze ucznia i nauczyciela.

9.Nauczyciele udostępniają materiały dydaktyczne uczniom w dzienniku elektronicznym (w zakładkach: „wiadomości” i „zadania domowe”) oraz w module „zadania” na platformie TEAMS.

10.Uczniowie terminowo odsyłają do nauczycieli wykonane zadania.

11.W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w zajęciach online zgodnie z planem zajęć lekcyjnych, uczniowie są zobowiązani w tym czasie wykonać zadania zlecone przez nauczyciela i nie odchodzić od stanowiska pracy zdalnej.

12.Praca uczniów w trakcie zajęć zdalnych będzie oceniana. Ocenie podlegają wszystkie aktywności ucznia na zajęciach oraz realizowane w ramach nauki własnej. Sposób weryfikacji wiedzy i oceny pracy ucznia zależy od wymagań nauczyciela określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

13.Oceny uzyskane do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zakończeniu stanowią podstawę klasyfikowania i promowania uczniów.

14.Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów, a także informowania uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

15.Potwierdzeniem aktywności ucznia na zajęciach jest obowiązkowe zalogowanie się do dziennika elektronicznego i/lub na platformę Teams w dniu realizacji konkretnych zajęć.

16.Za koordynowanie współpracy miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas.

17.Dyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły wynikających z planu nadzoru pedagogicznego.

18.Zachowanie się podczas zajęć prowadzonych online:

a)zajęcia online oraz rozmowę zawsze pierwszy rozpoczyna i kończy nauczyciel.

b)uczeń, który chce włączyć się do rozmowy, oczekuje na zgodę nauczyciela, następnie włącza mikrofon. Po zakończonej wypowiedzi wycisza mikrofon (to pozwoli uniknąć zbędnego szumu i zakłócenia lekcji).

c) uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideolekcji i robić zdjęć uczestnikom spotkania.

d) na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecane przez nauczyciela.

e)uczniowie nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych emocji.

f) login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia ich innym.

PEDAGOG/PSYCHOLOG/BIBILIOTEKARZ/LOGOPEDA

Pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, informacjami, zadaniami i zabawami relaksacyjnymi etc. wspierającymi proces dydaktyczny uczniów. Pedagog, psycholog, bibliotekarz i logopeda będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy na terenie szkoły.

PONIŻEJ GODZINY LEKCYJNE+ PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE OBOWIĄZUJACE KLASY I-VIII

Godziny lekcyjne

lekcja 1:  8.00-8.45

lekcja 2:  8.55-9.40

lekcja 3:  9.50-10.35

lekcja 4: 10.45-11.30

lekcja 5: 11.50-12.35

lekcja 6: 12.55-13.40

lekcja 7: 13.50-14.35

lekcja 8: 14.45-15.30

Przerwy międzylekcyjne

Przed lekcją 1: 7.50-8.00

Po  lekcji 1: 8.45-8.55

Po  lekcji 2: 9.40-9.50

Po  lekcji 3: 10.35-10.45

Po  lekcji 4: 11.30-11.50  (długa przerwa obiadowa)

Po  lekcji 5: 12.35-12.55  (długa przerwa obiadowa)

Po  lekcji 6: 13.40-13.50

Po  lekcji 7: 14.35-14.45

Po  lekcji 8: 15.30-15.40

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy Microsoft Teams lub dziennika elektronicznego Vulcan pomocy i konsultacji udziela Pani Barbara Łabowska poprzez kontakt mailowy w dzienniku elektronicznym (barlabo46@eszkola.opolskie.pl). Pomocy w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych udziela dyrektor szkoły Artur Matkowski: tel. 669 477 115. Istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły na czas nauczania zdalnego laptopów dla uczniów. Ilość laptopów jest ograniczona. Chęć wypożyczenia proszę zgłaszać poprzez wychowawców lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowymi zaleceniami sanitarnymi, uczniowie w wieku do lat 16 w godzinach od 8:00 – 16:00 mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz poczty w dzienniku elektronicznym Vulcan, na których zamieszczane będą wszystkie ważne informacje.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie wsparcia nauczania, o którym powyżej. Wiem, że dzięki Państwa pomocy przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, w trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów.

 

z wyrazami szacunku

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły

 

 53 total views

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Gmina Namysłów bierze udział w projekcie ,,Pod biało-czerwoną’’, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Aby wziąć udział w akcji, musimy do 11 listopada 2020r. zebrać 500 głosów poparcia za pomocą serwisu online pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

 48 total views

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną od dnia 22 października (czwartek) 2020 roku wprowadzam obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych budynku szkoły i podwórka szkolnego przez uczniów wszystkich oddziałów klasowych, tj. klas I-VIII. (Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 20 października 2020 roku Dyrektora Szkoły). W związku z  powyższym przypominam o obowiązku przestrzegania ustalonych wytycznych, takich  jak:
1) zakrywanie ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych oraz w drodze do szkoły i ze szkoły (dotyczy uczniów wszystkich oddziałów klasowych),
2) dezynfekowanie rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły oraz częste mycie rąk w trakcie pobytu w szkole (mydło i ciepła woda!),
3) zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich z innymi uczniami i/lub pracownikami szkoły (w miarę istniejących możliwości),
STOSUJĄC NA CO DZIEŃ TE WYTYCZNE PODNOSIMY POZIOM NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA.
z wyrazami szacunku
 Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 35 total views

Niniejszym informuję, iż od dnia 19 października 2020 roku (w związku z obowiązującą strefą czerwoną dla powiatu namysłowskiego) godziny dowozu uczniów z obwodu szkoły w poszczególne dni tygodnia na trasie Ligotka-Namysłów Namysłów-Ligotka nie ulegają zmianie.
z poważaniem, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły.

 25 total views,  2 views today


Są książki wielokrotnie czytane, a tym samym wypożyczane. Są książki, które nie miały jeszcze tej przyjemności. Przyjdź do szkolnej biblioteki i dowiedz się, co może spotkać kogoś, kto zechce przytulić samotną książkę. Akcja “Przytul książkę” potrwa do końca października, Międzynarodowego Miesiąca Szkolnych Bibliotek.

 34 total views