Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna w naszej szkole zakończona najwyższymi ocenami.

W maju br. w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Zespół wizytatorów Opolskiego Kuratorium Oświaty ocenił poziom spełnienia trzech spośród 12 wymagań MEN.

Badania trwały niespełna dwa tygodnie i objęły analizę rozmaitych dokumentów, przeprowadzenie anonimowych ankiet na temat funkcjonowania szkoły tak wśród uczniów klas drugich i trzecich, ich rodziców, jak również wszystkich nauczycieli. Badania polegały też na rozmowie z rodzicami, losowo wybranymi uczniami, z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, a także z dyrektorem szkoły.

Wyniki ewaluacji przedstawiają się następująco:

  • Wymaganie 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu sięPOZIOM A (bardzo wysoki)
  • Wymaganie 3 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowejPOZIOM B (wysoki)
  • Wymaganie 5 – Respektowane są normy społeczne POZIOM B (wysoki)

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie znalazło się w gronie nielicznych gimnazjów Opolszczyzny, które osiągnęły w roku 201314 poziom A przynajmniej z jednego z wymagań.

Artur Matkowski
dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie

 1,188 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum