Wykaz podręczników rok szk. 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W NAMYSŁOWIE
2013 – 2014

KL. I

JĘZYK POLSKI

1.Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Błażej Sława – „Bliżej Słowa” Podręcznik do
zintegrowanego kształcenia literackiego, kulturowego, językowego dla klasy I
Wydawnictwo WSiP. Wydanie 2011 (z dostępem do ćwiczeń
elektronicznych).

2. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Błażej Sława – zeszyt ćwiczeń do podręcznika kl. I

3.Ćwiczenia ortograficzne dla szkoły podstawowej i gimnazjum cz. I i II. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

JĘZYK ANGIELSKI

PODRĘCZNIKI ZAKUPIĄ WE WRZEŚNIU NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU

Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker – “Upbeat 1” –wydanie uaktualnione. Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń
Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker – “Upbeat 2” –wydanie uaktualnione. Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń klasa
z rozszerzonym językiem angielskim.

JĘZYK NIEMIECKI

PODRĘCZNIKI DO KUPIENIA WE WRZEŚNIU PO PODZIALE NA GRUPY ZAAWANSOWANIA

1 Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko „Mit links! 1” Wyd. Pearson Longman – podręcznik z ćwiczeniami do jęz. niemieckiego dla gimnazjum – poziom podstawowy.

2 Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska , Birgit Sekulski „Mit links! 2” Wyd. Pearson Longman – podręcznik z ćwiczeniami do jęz. niemieckiego dla gimnazjum – poziom rozszerzony.

HISTORIA

1. ”Śladami przeszłości” – Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum pod redakcją Stanisłwa Roszaka Wyd. Era Sp. z.o.o. Wydanie 2009r. i późniejsze.
2. ”Śladami przeszłości” – Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy pierwszej gimnazjum Wydanie 2009r. i późniejsze.
3. Atlas historyczny do gimnazjum, dowolne wydawnictwo. Wydanie 2009r.
i późniejsze.

Wiedza o społeczeństwie

1. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski- „Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1. Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

PLASTYKA

1.Stanisław Krzysztof Stopczyk – „Bliżej sztuki” ( jeden podręcznik na trzy
lata) Wyd. WSiP podręcznik i ćwiczenia
RELIGIA

1. „W moim kościele”-pod red.T. Śmiecha. Kl. I Wyd. Jedność Kielce

BIOLOGIA
Małgorzata Jefimow – „Puls Życia 2 Wyd. NOWA ERA podręcznik i ćwiczenia.

CHEMIA

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.,- 1 Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część I. Wyd. NOWA ERA Podręcznik (szara okładka)
i ćwiczenia.
FIZYKA I ASTRONOMIA

1. Podręcznik pod redakcją Barbary Sagnowskiej – „Świat fizyki” – podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1
2. Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec – „Świat fizyki” – zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Całość wydało Wydawnictwo ZamKor
GEOGRAFIA

Roman Malarz, Dawid Szczypiński – „Planeta Nowa 1” – geografia dla gimnazjum 1 Wyd. ERA Sp. z.o.o. Podręcznik i ćwiczenia nr dopuszczenia 7/1/2009
INFORMATYKA

Bez podręcznika

MATEMATYKA

Z. Bolałek M. Dobrowolska, M. Jucewicz- Matematyka 1. Podręcznik do klasy pierwszej gimnazjum. Wyd. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, nr dop. 168/1/2009
Podręcznik bez ćwiczeń.

MUZYKA

1. „Muzyka” – Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko, OPERON rok
dopuszczenia 166/2009 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1. Teresa Król – „Wędrując ku dorosłości” ćwiczenia dla klasy I. Wydawnictwo Rubikon

Kl. II

JĘZYK POLSKI

1. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb – „Bliżej Słowa” Podręcznik do zintegrowanego kształcenia literackiego, kulturowego, językowego dla klasy II Wydawnictwo WSiP

2. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb – zeszyt ćwiczeń do podręcznika kl. II

3. Ćwiczenia ortograficzne dla szkoły podstawowej i gimnazjum cz. III (ch,h) cz. IV (ą,ę,om,on) Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

JĘZYK ANGIELSKI

1. Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker – “Upbeat 2” –wydanie uaktualnione. Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń
2. Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker – “Upbeat 3” –wydanie uaktualnione. Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń klasa z rozszerzonym językiem angielskim
JĘZYK NIEMIECKI

1 Ewa Reymont, Agnieszka Skiba, Małgorzata Jezierska – Wiejak „Kompass 2 neu ”– podręcznik i ćwiczenia do jęz. niemieckiego dla gimnazjum – poziom podstawowy.

2 Ewa Reymont, Agnieszka Skiba, Małgorzata Jezierska – Wiejak „Kompass 3” – podręcznik i ćwiczenia do jęz. niemieckiego dla gimnazjum – poziom rozszerzony.

HISTORIA

”Śladami przeszłości” – Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum pod redakcją Stanisłwa Roszaka Wyd. Era Sp. z.o.o. wydanie 2010r. i późniejsze.

”Śladami przeszłości” – Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy drugiej gimnazjum wyd. NOWA ERA wydanie 2010r. i późniejsze.
wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski- „Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1 i 2. Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

– PLASTYKA

1.Stanisław Krzysztof Stopczyk WSiP – „Bliżej sztuki” (kontynuacja)

– MUZYKA

Bez podręcznika

RELIGIA

1. Praca zbiorowa-„ W miłości Ojca”- pod red. T. Śmiecha, wyd. Jedność Kielce

BIOLOGIA
Małgorzata Jefimow , Marian Sęktas- „Puls Życia 1 Podręcznik do biologii dla gimnazjum Wyd. NOWA ERA – podręcznik i ćwiczenia
CHEMIA
Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.,- Chemia nowej ery. Część 2.
Wyd. NOWA ERA (55/00).

Kulawik T., Litwin M – Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum. Wydawnictwo NOWA ERA Podręcznik, ćwiczenia i zbiór zadań.
FIZYKA I ASTRONOMIA

1. Podręcznik pod redakcją Barbary Sagnowskiej – „Świat fizyki” – podręcznik dla uczniów gimnazjum część 2 i 3.
2. Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec – „Świat fizyki” – zbiór prostych zadań dla gimnazjum – kontynuacja.
Całość wydało Wydawnictwo ZamKor

GEOGRAFIA

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz – „Planeta Nowa 2”-geografia dla gimnazjum, do nowej podstawy programowej. Nr ew. 7/2/2009 Wyd. NOWA ERA Podręcznik i ćwiczenia.
INFORMATYKA

Bez podręcznika

MATEMATYKA

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej – Matematyka 2
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, nr dop.168/2/2010. Podręcznik bez ćwiczeń.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Bez podręcznika

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Teresa Król – „Wędrując ku dorosłości” ćwiczenia dla klasy II. Wydawnictwo Rubikon

KL. III

JĘZYK POLSKI

1. E. Horwath, G. Kiełb, B. Sława – „Bliżej Słowa” Podręcznik do zintegrowanego kształcenia literackiego, kulturowego, językowego dla klasy III Wydawnictwo WSiP. Wydanie 2011.

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb – zeszyt ćwiczeń do podręcznika kl. III
B. Trąbak-Kopicka Ortografia dla szkoły podstawowej i gimnazjum cz. III (ch,h) cz. IV (ą,ę,om,on).Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
JĘZYK NGIELSKI

Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker – “Upbeat 3” –wydanie uaktualnione. Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń.
Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker “Upbeat 4” Wyd. Pearson Longman książka i zeszyt ćwiczeń.
Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta Umińska Konsultacja: Barbara Czarnecka-Cicha, Anna Badetko – „Repetytorium Gimnazjalne. Poziom podstawowy i poziom roszerzony” Wyd. Pearson Longman.
JĘZYK NIEMIECKI

Ewa Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak
-„Kompass 3” – podręcznik i ćwiczenia do jęz. niemieckiego dla gimnazjum-poziom podstawowy.
Ewa Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak
-„Kompass 4” – podręcznik i ćwiczenia do jęz. niemieckiego dla gimnazjum-poziom rozszerzony.

HISTORIA

S. Roszak, A. Łaszkiewicz- ”Śladami przeszłości” – Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.
I. Janicka -”Śladami przeszłości” – Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy trzeciej gimnazjum wyd. NOWA ERA
Wiedza o społeczeństwie
Alicja Pacewicz,Tomasz Merta: Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Cz. II. Podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. Wersja rozszerzona CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ wydanie 2009 i 2010r – kontynuacja
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

-PLASTKA

1. Stanisław Krzysztof Stopczyk WSiP – „Bliżej sztuki” (kontynuacja)

-MUZYKA

Bez podręcznika

RELIGIA

1. „W życiu i w prawdzie” podręcznik pod red. ks. T. Śmiecha.

BIOLOGIA
Beata Sągin, Marian Sęktas – „Puls życia 3” Podręcznik i ćwiczenia.
Wyd. Nowa Era.

CHEMIA

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. – Chemia nowej ery. Część III.
Wyd. NOWA ERA. Podręcznik, ćwiczenia i zbiór zadań .

FIZYKA I ASTRONOMIA

Podręcznik pod redakcją Barbary Sagnowskiej – „Świat fizyki” – podręcznik dla uczniów gimnazjum część 3 – kontynuacja.
Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec – „Świat fizyki” – zbiór prostych zadań dla gimnazjum – kontynuacja.
Całość wydało Wydawnictwo ZamKor

GEOGRAFIA

Mariusz Szubert – „Planeta Nowa 3” podręcznik do geografii dla klasy
trzeciej gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
J. Słoma, G. Zając – „Żyję i działam bezpiecznie” Wyd. NOWA ERA

Podęcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3

INFORMATYKA

Bez podręcznika

MATEMATYKA

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński – Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum, nr dop. 168/3/2011
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. Podręcznik bez ćwiczeń.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Teresa Król – „Wędrując ku dorosłości” ćwiczenia dla klasy III. Wydawnictwo Rubikon

 1,342 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum