Wspieramy najlepszych IV – stypendia dla uczniów.

  • jesteś uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej
  • masz średnią 4,90 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub z przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych min. 4,70

Zgłoś się w dniach 13 – 24 września br. po stypendium do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie spełniający powyższe kryteria związane ze średnią ocen. Ważne jest również kryterium dochodowe – stypendia są dla uczniów z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2020 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1910,00 zł netto).

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 834, 77 44 67 835 lub 77 44 67 837, Adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

Wnioski można składać:

  • Listownie na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 14 45-82 Opole
  • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
  • osobiście – do skrzynki podawczej na terenie urzędu

 74 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum