Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

W związku z zamiarem aplikowania przez Gminę Namysłów do trwającego naboru dotyczącego wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, informujemy o możliwości skorzystania z ww formy wsparcia Rodziny uczniów, którzy spełniają warunki uprawniające do aplikowania o dofinansowanie na sprzęt komputerowy (dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny – członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR).

 

Wypełnione oświadczenia (w załączniku) oraz kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w PGR należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego, bud. B, II piętro, pokój nr 15, w terminie do 22 października 2021 r., w związku z koniecznością uzyskania opinii KOWR-u w zakresie:

•             Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR

•             Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych            Oświadczenie dla rodzica

 

 292 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum