WNIOSEK – OPIEKA NA ŚWIETLICY W OKRESIE 20 GRUDNIA 2021-07 STYCZNIA 2022

W okresie zdalnej nauki świetlica szkolna w dniach 20-22 grudnia 2021, 3-5 oraz 7 stycznia 2022 (w godzinach od 07.00 do 16.00)  zapewnia opiekę wyłącznie uczniom klas I-III, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w okresie zdalnej nauki. Rodzice dziecka, którzy muszą korzystać z opieki, do dnia 17 grudnia 2021 roku składają do dyrektora szkoły pisemny wniosek o objęcie ich dziecka opieką (wzór wniosku do pobrania ze szkolnej strony internetowej: zakładka ZDALNE NAUCZANIE lub w sekretariacie szkoły).

 

 114 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum