Wdrażamy innowację pedagogiczną z języka angielskiego

Od kwietnia 2017 roku wdrażamy w klasie Id (dwujęzycznej) innowację pedagogiczną z języka angielskiego o nazwie English – Your Key to Success, która w zamyśle ma rozwinąć kompetencje językowe uczniów zwłaszcza w zakresie komunikowania się, a także poszerzyć ich wiedzę o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych.

Innowacja wyrosła z zainteresowań młodzieży językiem angielskim – w szczególności jego odmianą ustną. Uczniowie naszej szkoły bowiem chętnie uczestniczący w wycieczkach do miejsc, gdzie językiem urzędowym jest angielski, wówczas mieszkają u rodzin – rodzimych użytkowników języka angielskiego, uczestniczą też w warsztatach językowych, wykorzystując przy tym swoje umiejętności językowe zdobyte na lekcjach języka angielskiego. Naprzeciw temu wychodzi wdrażana innowacja – według planu – w całości kontekstowo osadzona w realiach życia angielskiego obszaru językowego, co dodatkowo przyczyni się do kształtowania u uczniów postawy poszanowania wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różnorodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Koncepcja zakłada realizację 12 projektów wdrażanych w okresie 2,5 rocznego cyklu, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod aktywizujących oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej, w trzech kategoriach: teatralnej, teleinformatycznej i wytwórczej.

Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna. Numer rejestru w Opolskim Kuratorium Oświaty: WRE.G.53.17

 786 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum