Warsztaty terapeutyczne Arki Noego

Dnia 13 grudnia 2013 roku w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi odbyły się warsztaty profilaktyczne z przedstawicielami Stowarzyszenia Arki Noego. Zajęcia te zostały zaplanowane oraz zorganizowane przez Panią Dyrektor Zdzisławę Filipczak oraz pedagoga szkolnego Panią Aleksandrę Wojnarską.

Uczniowie oraz grono pedagogiczne dziękują Radzie Rodziców, która sfinansowała cały koszt warsztatów, co umożliwiło uczestnictwo w zajęciach wszystkim uczniom gimnazjum.

Celem Stowarzyszenia jest zachęcanie młodych ludzi do poszukiwania wartości i sensu życia wolnych od uzależnień i przemocy.

Spotkanie miało charakter profilaktyczno – edukacyjny. Prowadzący je instruktor to na co dzień terapeuta Stowarzyszenia, który w swojej pracy styka się ze strasznymi skutkami różnych uzależnień.

Głównym celem było propagowanie wśród młodzieży stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów. Wiąże się z tym całkowity zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zajęcia profilaktyczne odbyły się na sali gimnastycznej w grupach klasowych w obecności nauczycieli. Uczniowie przypominali sobie znaczenie pojęcia problemu agresji i przemocy, uczyli się te pojęcia rozróżniać i klasyfikować. Położony był nacisk na rozpoznawanie etapów, form i przejawów zachowań agresywnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji oraz przyczyn powstawania i narastania skłonności do agresji i przemocy (prezentacja multimedialna). Uczniowie poznawali sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, frustracją i poczuciem bezradności, które często wywołują agresję zarówno w szkole, jak i poza szkołą (scenki tematyczne)). Treść zajęć odniosła się również do sytuacji sprzyjających oraz utrudniających powstanie agresji w szkole oraz do konsekwencji takich zachowań z perspektywy ofiary, sprawcy oraz świadka przemocy.

Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili również krótkie i anonimowe ankiety dotyczące problemu agresji i przemocy w ich szkole. Warsztaty były bardzo ciekawe, w dużej mierze skumulowały bieżącą pracę nauczycieli i pedagogów oraz zachęcały uczniów do mówienia „NIE” dealerom i kolegom proponującym narkotyki, czy alkohol. Służyły poznaniu brutalnej prawdy o uzależnieniu, a także zastanowienia się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień.

Izabela Wojnarska
Julia Kosikowska

 1,068 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum