Uwaga ósmoklasiści!

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze dla Was ósmoklasiści informacje to:

  • w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat powinien wprowadzić odpowiednie dane do systemu informatycznego na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.
  • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat uzupełnia złożone dokumenty o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wprowadza dane z tego świadectwa i zaświadczenia do systemu informatycznego
  • w tym samym czasie tj. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat może zmienić wniosek i złożyć wymagane dokumenty do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu nowej listy preferencji kandydata
  • 22 lipca 2021 roku podane do wiadomości będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych.
  • do 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile wcześniej nie były złożone.
  • 2 sierpnia 2021 roku podane do wiadomości będą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  • do 5 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym

 

Aneta Świlak

Doradca zawodowy

 71 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum