UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

                     Uczestnicy kółka ekonomicznego wzięli udział w konkursie przedmiotowym z WOS- u dla gimnazjalistów z województw: opolskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego, który został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie Opolskiego Kuratorium Oświaty. Z województwa opolskiego do pierwszego etapu przystąpiło 96 uczestników.  Po etapie szkolnym, do etapu rejonowego zakwalifikowały się dwie osoby, Joanna Musztyfaga i Mateusz Adamczyk. Kolejne wymagane zadanie  przed etapem rejonowym to samodzielna realizacja projektu badawczego w terminie do 19 grudnia. W przeciągu miesiąca uczestnicy wielokrotnie logowali się na stronie CEO i pozytywnie wykonywali kolejne partie projektu na zaliczenie, dzięki czemu  zostali dopuszczeni do kolejnej tury. Po pozytywnej ocenie projektu 12 stycznia nasi uczniowie, w Kluczborku, odpowiadali na 40 pytań, z wiedzy obywatelskiej, samorządowej, ekonomicznej, bankowej i przedsiębiorczości. Joanna Musztyfaga uzyskała sumę punktów 86.67% przekraczającą wymagany próg i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego z 15 innymi kandydatami z województwa opolskiego. Przed etapem wojewódzkim powstałe zespoły przygotowują wspólnie pomysł na przedsiębiorstwo. 

                  Gratulacje dla uczestników konkursu za osiągnięte wyniki, systematyczne zdobywanie wiedzy, umiejętne posługiwanie się informacjami i kreatywność. Joannie życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim. Uczestnicy zdobyli potrzebne doświadczenie w zakresie efektywnego współdziałania w zespole, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw.

            Składamy gorące podziękowania dla Pani Marii Adamczyk za zorganizowanie nam bezpiecznego transportu do Kluczborka.

 

Opracowanie:   Elżbieta Kozak

 947 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum