UCZCIJMY MAJOWE ŚWIĘTA

UCZCIJMY MAJOWE ŚWIĘTA

Flaga

1 MAJA

ŚWIĘTO PRACY

1 maja

GENEZA ŚWIĘTA PRACY

 

Powstanie tego święta wiąże się z mającymi miejsce wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku,

wówczas doszło do strajku robotniczych organizacji.

Powodami do strajku były :

– nieodpowiednie warunki pracy

– 12- godzinny system pracy

– bardzo niskie wynagrodzenie za pracę

1 maja

Tego oto dnia w wielu zakładach pracy robotnicy zaprzestali

wykonywania swoich obowiązków – porzucili swoje miejsca pracy .

W tym dniu do protestu przyłączyło się 300 tysięcy robotników

w Stanach Zjednoczonych.

W wyniku poczynionych działań w niedługim czasie

180 tysięcy robotników uzyskało prawo do

ośmiogodzinnego dnia pracy.

święto pracy

ŚWIĘTO PRACY

W POLSCE

Święto pracy jest międzynarodowym świętem

klasy robotniczej i obchodzone jest w dniu

1 maja.

W naszym kraju od 1950 roku jest świętem

państwowym.

święto pracy

JAK DZIŚ POLACY ŚWIĘTUJĄ

1 MAJA

Do niedawna jeszcze 1-go maja dla uczczenia tego

święta Polacy spotykali się na przeróżnych konferencjach,

piknikach czy festynach. Dzień ten spędzany był zazwyczaj

w gronie najbliższych krewnych czy znajomych z pracy.

Obecnie z uwagi na trwającą pandemię

obchody tego święta musimy dostosować do aktualnych

obostrzeń.

Nie zmienia to jednak faktu iż nadal pozostaje to dzień wolny od pracy.

święto pracyświęto pracy

DZIEŃ FLAGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 MAJA

flaga

DZIEŃ FLAGI

GENEZA

Sejm RP w 2004r. ustanowił dzień 2 maja

jako ten, w którym na szczególną uwagę zasługiwać

będzie flaga Polski oraz symbole narodowe.

Działanie to miało na celu wzmocnienie szacunku do flagi narodowej oraz propagowanie wiedzy na temat tożsamości narodowej.

oznaczenia

FORMY EKSPONOWANIA BARW NARODOWYCH

Kokarda narodowa

Kokarda narodowa ze wstążką Wstążka

Kokarda narodowa ze wstążką Wstążka

W JAKICH SYTUACJACH WYWIESZAMY

FLAGĘ

flaga

FLAGA Z GODŁEM

Charakteryzują ją dwa pasy poziome: u góry biały, u dołu czerwony oraz herb Rzeczypospolitej.

Ten rodzaj flagi używany jest między innymi przez zagraniczne placówki dyplomatyczne, lotniska cywilne, porty morskie jak

Flagę wywieszamy podczas ważnych

uroczystości państwowych, żałoby narodowej po stracie ważnych i wybitnych Polaków.

flaga

SYMBOLE NARODOWE

SYMBOLE NARODOWE

2 MAJA

WYWIEŚ FLAGĘ I BĄDŹ DUMNY Z

BIAŁO –CZERWONEJ

dzień flagidzień flagi

NARODOWE ŚWIĘTO

KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja

SYTUACJA POLSKI W XVIII WIEKU

Rosja, Austria i Prusy zagrażają Polsce. Każe z tych państw posiada potężną armię. Natomiast Polska w XVIII wieku była państwem słabym, z niezbyt licznym zasobem w królewskim skarbcu. W 1764r. Stanisław August Poniatowski zostaje wybrany na króla Polski. Wydarzenie to zostało poparte przez cesarzową Katarzynę II przy wojskowej interwencji Rosji.

Król Polski próbował wzmocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, to jednak nie podobało się Austrii, Rosji oraz Prusom.

POLSKA WYMAZANA Z MAP ŚWIATA

Za czasów panowania Augusta Poniatowskiego

po terytorium Polski sięgali trzej zaborcy. Odbywało się to w latach 1772, 1793 i 1795. Działania naszych zaborców przyczyniły się do tego, że Polska przestała widnieć na mapach świata.

Polakom zabrano granice państwa, ale miłości do ojczyzny i ducha walki o nią nie zdołano.

mapa

DZIAŁANIA W OBRONIE POLSKI

W dniu 3 maja 1791r. została uchwalona konstytucja, jako najważnieższy akt prawny. Jej celem było określenie ustroju

państwa , a także wolności prawa i obowiązków obywateli.

Polacy jako pierwsi w Europie oraz drudzy na świecie ( po Amerykanach) wprowadzili konstytucję .

Dokonane korekty w Konstytucji 3 maja miały za zadnie usprawnić podejmowane decyzje w państwie .

Wprowadzenie Konstytucji niewątpliwie przyczyniło się do uporzadkowania prawa w kraju i tym samym miało utrudnić Rosji, Prusom oraz Austrii dalsze poczynania

KONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maja

ZNACZĄCE ZMIANY W KONSTYTUCJI

Zmiany wprowadzone w Konstytucji dotyczyły wprowadzenia trójpodziału władzy, zniesienia liberum veto i wolnej elekcji .

Liberum veto– dawało każdemu posłowi możliwość

zerwania obrad w dowolnym momencie oraz unieważnienia podjętych na nich decyzji.

Trójpodział władzy – władza dzieliła się na

ustawodawczą , wykonawczą oraz sądowniczą.

Wolna elekcja – pozwalała na wybór monarchy

bez zasady dziedziczenia tronu.

Dniu radości, dniu wesela!

Jak szeroki polski kraj,

Niechaj okrzyk w niebo strzela

Wiwat ! Wiwat! Trzeci Maj !

3 maja

Opracowanie:

Katarzyna Jagielska

Pedagog szkolny

 156 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum