The incydent at the restaurant

W maju tego roku uczniowie klasy Id (dwujęzycznej) zrealizowali pierwszy z 12 projektów w ramach innowacji pedagogicznej “English – Your Key to Success”. Podczas lekcji projektowych uczniowie poznawali słownictwo związane z jedzenia oraz nabywali umiejętności związane z zamawianiem potraw w restauracji, dokonywania zakupów, negocjacji w sklepach i reklamowania zakupów oraz usług. Efektem końcowym było przygotowanie i przedstawienie skeczu pt. “Incydent w restauracji”. Jako inspirację uczniowie wykorzystali sytuacje z życia oraz popularne postacie z programów telewizyjnych tworząc komiczne sceny okraszone podkładem muzycznym i efektami dźwiękowymi. Choć bardzo stremowani, uczniowie pokazali swoim rówieśnikom umiejętności zarówno językowe jak i aktorskie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz uczyli się współdziałania w grupie na zajęciach i poza nimi.

 712 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum