Szkolny Klub Turystyczny

Szkolny Klub Turystyczny

Szkolny Klub Turystyczny powstał w styczniu 2016r. Działalność krajoznawczo – turystyczna wśród młodzieży szkolnej jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. W warunkach współczesnej cywilizacji, w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa, krajoznawstwo i turystyka odgrywają ważną rolę. Poprzez swoje wielokierunkowe oddziaływanie odgrywają w sposób ciekawy ważną rolę w kształceniu i wychowaniu młodzieży, w rozwijaniu ich osobowości. Krajoznawstwo i turystyka wpływają na wszelkie sfery zachowań uczniów, a co szczególnie ważne – na rozwój ich zachowań społecznych, patriotycznych i obywatelskich. Dobrowolny udział w imprezach krajoznawczo – turystycznych daje uczestnikom zadowolenie, prowadząc w sposób nieprzymuszony do wszechstronnego ich rozwoju. Rajdy i wycieczki krajoznawcze odbywają się  w trakcie zajęć lekcyjnych  oraz w czasie wolnym od nauki szkolnej. Każdy wyjazd poprzedzony jest zajęciami pozalekcyjnymi, w czasie których uczniowie planują trasę i przygotowują informacje na temat odwiedzanych miejsc. Po każdym wyjeździe odbędzie się podsumowanie wycieczki i umieszczenie informacji na szkolnej stronie internetowej.

 Do zobaczenia na szlaku.

Opiekun Klubu: Arkadiusz Pastucha

11

 1,551 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum