Szkolne wsparcie kapitału kulturowego


  • Zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkolne wsparcie kapitału kulturowego”

    Zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkolne wsparcie kapitału kulturowego”   L.p.   Nauczyciel   Nazwa zajęć   Klasa   Godzina lekcyjna   Sala   Dzień tygodnia  1. Zdzisława Filipczak Zajęcia rozwijające z matematyki Ic 14.30-16.00 16 środa…

  • Projekt „Szkolne wsparcie kapitału kulturowego”

    Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.2 Projekt…


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum