Szkolne Koło Teatralne

Teatr jest źródłem radości i energii duchowej, powinien służyć sprawie rozwoju duchowego człowieka…

Przygoda z teatrem rozpoczęła się dla mnie i moich uczniów już dawno temu… Początkowo grupa była niewielka, obecnie są to uczniowie z różnych klas, którzy dobrowolnie zgłaszają chęć przynależności do grupy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, ale kiedy przygotowujemy się do występów, spotykamy się częściej; w zależności od tego, jakie są potrzeby grających.

b208_1Chcąc rozwijać pasję i uzdolnienia młodzieży z własnej inicjatywy utworzyłam Szkolne Koło Teatralne, które prowadzę do dnia dzisiejszego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pomysł utworzenia Szkolnego Koła Teatralnego zrodził się z naturalnej potrzeby zrobienia czegoś „ponad”, dlatego też z przyjemnością podjęłam trud pracy z uczniami poza typowymi lekcjami.

Uważam, że nawet w dobie gwałtownego rozwoju środków masowego przekazu, teatr szkolny się nie przeżył i ma racje bytu, a ze względu na swe pozytywne oddziaływanie zarówno na jego uczestników, jak i odbiorców, powinien stanowić nieodłączny element w każdej placówce w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem, w którym ludzie, korzystają z cudownej umowy, na mocy której, jedni wchodzą na scenę a inni ich słuchają i oglądają, wciąż zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem.

Krystyna Janda

Teatr umożliwia młodzieży twórczą aktywność, rozwija wiarę w siebie, wyzwala kreatywne postawy, rozwija wrażliwość estetyczną, integruje młodzież, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazuje alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego.

Ponieważ Teatr pozwala zrozumieć wiele procesów życiowych, ciągłe zmiany, nowe doświadczenia, które uczą nas wiary we własne możliwości. Teatr uczy również asertywności i empatii, pobudza wyobraźnię zarówno aktora jak i widza, tak jak w ubiegłym semestrze nadal uważam, ze promowanie uczniowskich talentów i sprawianie radości widzom, to jedna z bardziej skutecznych dróg edukacyjnych.

Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego
Małgorzata Górniak

teatr

Plan Pracy Szkolnego Koła Teatralnego na rok szk. 2016/17

 3,666 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum