Szczęśliwy numerek

szczesliwy-numerek-gimnazjum

REGULAMIN TWOJEGO „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NAMYSŁOWIE

I) Sposób losowania „Szczęśliwego Numerka”.

 1. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 7.45 i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 2. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 26.

Losowaniem zajmują się Rzecznik Praw Ucznia, przedstawiciele SU bądź jego opiekunowie.

 1. Wylosowany numer podany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli przez
  wywieszenie jego na tablicy ogłoszeń (na drugim piętrze).
 2. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu i jest zwolniona w danym dniu z odpowiedzi ustnej (nie dotyczy to sprawdzianów, kartkówek itp.)
 3. Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli jeżeli każdy numer z puli był już wylosowany.
 4. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 5. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.
 6. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 7. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 8. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 9. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

Samorząd Uczniowski

su-logo

 1,219 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum