Stypendia dla najlepszych

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Jak co roku, podczas Regionalnego Święta Edukacji w październiku br., Marszałek Województwa  wyróżni nagrodami  i stypendiami najzdolniejszych i najaktywniejszych uczestników procesu edukacji.

Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny.

Wspieramy najlepszych III – stypendia dla uczniów

  • Uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, uczniowie szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej;

  • Uczniowie ze średnią 4,80 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub

    z przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych min. 4,60

Regulamin ww. nagród wraz z wnioskami, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl

Wnioski należy dostarczyć w terminie od 17 czerwca do 28 czerwca br. osobiście bądź listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 .

W przypadku wątpliwości i pytań prosi się o kontakt pod nr telefonu 77 44 67 830, 77 44 67 831,
77 44 67 837 lub e-mail: dep@opolskie.pl

 512 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum