Sprzątanie świata 2013

Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko.

Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów (kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu. We wrześniu 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

Każda klasa wraz z wychowawcą miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątała. Efekty pracy były bardzo zadowalające. Jak widać, nie każdy jeszcze wie, że należy dbać o swoje środowisko. A przecież wszyscy mamy wpływ na to jak będzie wyglądała nasza okolica, kraj, czy planeta. Nikt z nas nie chciałby przecież żyć w świecie, gdzie dominują śmieci. Mamy nadzieję, że po tej akcji nikt więcej nie rzuci na ziemię papierka, zważywszy na ilość śmieci, jaka została przez nas zebrana i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Pamiętajmy, że to tylko od nas zależy, jak będzie wyglądać nasz świat!

Samorząd Uczniowski

 1,007 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum