Sprawozdanie z egzaminu na kartę rowerową

 W dniach 07 i 11 czerwca 2021 r. uczniowie klas IV  Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem  tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na placu przy szkole. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
· pozycja kierującego na rowerze,
· upewnienie się o możliwości jazdy,
· upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
· hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali pan Tomasz Kołotyło posiadający uprawnienia do egzaminowania chętnych do posiadania Karty Rowerowej oraz pani Wicedyrektor Aneta Świlak.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło z 41 grupy 38 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!

karta rowerowa karta rowerowa karta rowerowa karta rowerowa karta rowerowa karta rowerowa

 198 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum