Sprawdzian predyspozycji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klasy vii dwujęzycznej na rok szkolny 2020/20

Niniejszym informuję, że sprawdzian predyspozycji językowych z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2020/21 odbędzie się w formie online w dniu 21 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 13.00. Kandydaci otrzymają o godz. 13.00 drogą elektroniczną (na adres poczty wskazanej we wniosku rekrutacyjnym) do rozwiązania sprawdzian z języka angielskiego, który należy odesłać po zakończonym sprawdzianie na adres zwrotny.

z poważaniem, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

Poniżej wykaz zagadnień, które ułatwia przygotowanie się do sprawdzianu.

Zakres wiadomości obowiązujących podczas sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej:

Gramatyka:

– czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple

– czasowniki modalne: can, must, have to, should

– przyimki miejsca i czasu

Słownictwo z zakresu tematycznego: człowiek, dom, rodzina i przyjaciele, szkoła, praca, przyroda, spędzanie wolnego czasu, pogoda, miejsca w mieście, nowoczesna technika

Umiejętności:

– opowiadanie o typowym dniu,

– informowanie o zainteresowaniach

– opowiadanie o dniu wczorajszym, spędzonych wakacjach/feriach,

– podawanie informacji o sobie,

– dokonywanie zakupu, zamawianie potraw,

– poruszanie się po mieście, udzielanie wskazówek.

 153 total views,  1 views today


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwum