Spotkanie  Policjanta z uczniami

W dniach 16-18.03.2021 w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Namysłowie uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami KPP w Namysłowie, p. Katarzyną Ulbrych oraz p. Pawłem Chmielewskim. Główny cel jaki przyświecał wszystkim spotkaniom z uczniami było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Podczas spotkań przekazywana była wiedza o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole oraz podczas zabaw. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość porozmawiać z Policjantami o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy stosowanej wobec kolegów z klasy, rówieśników i pracowników szkoły oraz zasadach zachowania się obowiązujących nie tylko w szkole, ale również poza nią. Funkcjonariusze poruszyli także tematy tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz portali społecznościowych. Na spotkaniu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej dowiedzieli się, jakie mają nie tylko prawa ale również obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Omówione zostały również postawy jakie powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu niezgodnego z prawem.

Spotkanie z policjantem Spotkanie z policjantem Spotkanie z policjantem Spotkanie z policjantem Spotkanie z policjantem

Opracowała

                                                                                                                  Katarzyna Dudziec

                                                                                                                          Psycholog szkolny

 93 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum