Regulamin Konkursu Mitologicznego dla szóstoklasistów

Regulamin Konkursu Mitologicznego
Organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie,
ul Reymonta 5,
tel. 0 77 4 101 377, e mail: g2namyslow@wodip.opole.pl

Konkurs Mitologiczny pt. „Wyprawa po złote runo”, jest adresowany przede wszystkim do uczniów klas VI szkół podstawowych. Celem jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń religijnych państw kręgu śródziemnomorskiego, kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu, umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii, integracja młodzieży przejawiającej zainteresowania historyczne.

Od uczestników oczekuje się:

 1. Znajomości mitów greckich w zakresie obowiązującej podstawy programowej
 2. Wrażliwości na kulturę języka polskiego
 3. Znajomości frazeologizmów i umiejętności posługiwania się nimi w żywym języku
 4. Umiejętności współpracy w zespole
 5. Błyskotliwości i poczucia humoru

Aby wziąć udział w zabawie, szkoła powinna wytypować czteroosobowy zespół i zgłosić go na adres podany w nagłówku. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę szkoły.

Organizacja konkursu:

 1. Zawodnicy pracują w wytypowanych przez szkołę zespołach i wykonują zadania zespołowo w określonym czasie takim samym dla wszystkich zespołów.
 2. Spośród siebie wybierają kapitana, który udziela odpowiedzi. Zawodnicy konsultują odpowiedź między sobą, nie mogą się posługiwać żadnymi pomocami. Nie korzystają z telefonów komórkowych ani innych elektronicznych sposobów przechowywania danych.
 3. Odpowiedzi zawodników ocenia niezależne jury wg punktacji ustalonej przez organizatorów.
 4. O ilości możliwych do zdobycia punktów zawodnicy są każdorazowo informowani.
 5. W razie nieudzielenia odpowiedzi przez drużynę zawodnicy innych szkół mają prawo do przejęcia pytania jako premii. Jeżeli do odpowiedzi zgłosi się kilka drużyn, wówczas drużyny odpowiadają pisemnie na dane pytanie.
 6. Za błędną odpowiedź drużyna nie otrzymuje punktów ujemnych.
 7. O wygranej decyduje przewaga zdobytych punktów.
 8. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana, gdyby jej zawodnicy złamali regulamin.
 9. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy.
 10. Wszyscy zawodnicy otrzymają upominki.

Jolanta Włodarczak

Karta zgłoszenia do Konkursu Mitologicznego
organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie, ul Reymonta 5.
tel. 0 77 4 101 377, e mail: g2namyslow@wodip.opole.pl

Nazwa szkoły:

 

Pobierz:

Regulamin Konkursu Mitologicznego

 1,196 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum