Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W NAMYSŁOWIE

  • Przewodnicząca Rady: Marek Kącki
  • Zastępca Przewodniczącej Rady: Aleksandra Kwiatkowska
  • Skarbnik Rady: Marta Przerwa
  • Sekretarz Rady: Monika Żurek

Do Rady Rodziców należą wybrani przez Rady Oddziałowe przedstawiciele rodziców klas szkoły podstawowej: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, VA, VB, VIIA, VIIB.

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

15 września 2021 roku Rada Rodziców uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie, obejmujący treści i zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowany do uczniów i rodziców, a realizowany przez pracowników pedagogicznych.

15 września 2021 roku Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała:

  • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie.

 

 3,434 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum