Propozycje na patrona szkoły

W związku z planowanym nadaniem szkole imienia, w tym wyborem patrona szkoły, umieszcza się poniżej kandydatury do nadania szkole imienia (patrona), prosząc jednocześnie o zapoznanie się z informacjami o kandydatach i przemyślenie wyboru imienia spośród wymienionych jak poniżej. Zgodnie z przyjętą procedurą, w wyborze imienia (patrona szkoły) uczestniczy cała społeczność szkoły, tj. uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły.

Andrzej Gawroński

Emil Krebs

Kazimierz Wielki

Maria Curie-Skłodowska

Mikołaj Kopernik

Głosowanie rodziców zostanie przeprowadzone w dniu 13 marca 2019 roku
(przy okazji planowanego zebrania rodziców) w godz. od 17.00 do 18.30świetlica szkolna

Głosowanie uczniów zostanie przeprowadzone w dniu 14 marca 2019 roku
w godz. 9.00-12.00; świetlica szkolna.

 360 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum