Projekt “Moje marzenie”

W dniu 29 kwietnia 2014 r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego „Namysłów, moje miasto – moja rodzina” w wykonaniu uczennic klasy II d: Wiktorii Adamczyk, Justyny Banyś, Aleksandry Kisiel, Joanny Musztyfagi, Marty Teurle i Klaudii Wagi, na którą zaproszeni zostali rodzice i dziadkowie uczennic.

Również zaszczycili nas swoja obecnością, niestety tylko przez krótką chwilę, pan dyrektor Artur Matkowski i pani wicedyrektor Zdzisława Filipczak. ( zdjęcie nr 1 i 2) W zaaranżowanej na „mini-kawiarenkę” klasie, którą ozdabiały plansze z drzewami genealogicznymi, wykonanymi przez uczennice, przywitała wszystkich zebranych Marta Teurle. Utwór muzyczny na flet i skrzypce w wykonaniu Marty i Oli wprowadził nas w miłą atmosferę. (zdjęcie nr 3) Praca nad projektem składała się z etapów, w trakcie których uczennice gromadziły materiały i przetwarzały je na potrzeby prezentacji.

Pierwszy etap polegał na zbieraniu informacji o mieście, jego historii i zabytkach. ( slajdy nr 7- 14)
Drugi na wykonaniu plansz przedstawiających drzewa z genealogią własnej rodziny do 4- 5 pokolenia wstecz.

Trzeci etap to przygotowanie slajdów przedstawiających genealogię własnej rodziny. ( slajdy nr 15- 20)
Czwarty to wykonanie mapy rodziny z zaznaczeniem miejsc pochodzenia przodków. ( slajd nr 21)

Piąty polegał na ułożeniu i napisaniu zaproszeń z tekstem dla swoich bliskich.

Ostatni etap to dzień naszej prezentacji.

Jako pierwsza rozpoczęła Joasia, która opowiedziała wszystkim krótką historię miasta w oparciu o najistotniejsze i najciekawsze wydarzenia. Z kolei Wiktoria, Justyna Klaudia i Ola opowiedziały o najważniejszych zabytkach miasta. Każda z uczennic zaprezentowała medialne drzewko i wskazała na mapie miejsca, z których pochodzi jej rodzina. Spotkanie dotyczące prezentacji projektu edukacyjnego zakończyło się sukcesem i wzruszeniem zaproszonych gości.

Opiekun projektu Elżbieta Kozak

 1,255 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum