PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W DNIACH 8-9-10 LUTEGO 2021 ROKU

(poniedziałek, wtorek, środa)

 

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy naukę w półroczu drugim, z każdym dniem zbliżamy się do egzaminu ósmoklasisty, do którego przygotowujemy się sukcesywnie w ramach realizowanych lekcji. Miesiące zimowe w każdym roku szkolnym to czas na przeprowadzenie egzaminów próbnych, które pozwolą określić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę i umiejętności określone w standardach egzaminacyjnych, oraz wskazać, nad czym trzeba jeszcze popracować, by każdy ósmoklasista zdał egzamin w maju 2021 roku możliwie najlepiej. Zapraszamy więc uczniów wszystkich klas ósmych na próbny egzamin ósmoklasisty według porządku jak poniżej.

  1. Egzamin zostanie przeprowadzony dla klas 8A, 8B, 8C w szkole w salach lekcyjnych z podziałem na grupy przy zachowaniu reżimy epidemicznego.
  2. W poniedziałek – j. polski (120 minut), we wtorek – matematyka(100 minut), w środę – j. angielski i języka niemiecki (90 minut).
  3. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 12.45.
  4. Uczniowie przychodzą do szkoły każdego dnia na godz. 12.30 (prosimy, by uczniowie nie przychodzili wcześniej!), zachowując reżim epidemiczny, to jest zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni w wejściu do szkoły, przemieszczają się do wyznaczonej sali lekcyjnej, w której piszą egzamin mając zakryte usta i nos (wg harmonogramu na każdy dzień egzaminu, z którym zapoznają się w wejściu do szkoły). Podczas egzaminu uczniowie mogą mieć zakryte lub odkryte usta i nos – jest to indywidualną decyzja każdego ucznia. Po zakończony egzaminie uczeń opuszcza salę, w tym szkołę z zakrytymi ustami i nosem.
  5. W każdym dniu egzaminu uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych wg planu – w tych dniach mają po 4. lekcje, po czym na godz. 12.30 przychodzą do szkoły na egzamin.
  6. Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia własnych przyborów potrzebnych do egzaminu w poszczególnych częściach (nie wolno pożyczać przyborów od kolegów).
  7. Po egzaminie uczniowie otrzymają szczegółową informacje zwrotną o wynikach egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

 

Życzymy powodzenia na egzaminach

z poważaniem, Artur Matkowski Dyrektor Szkoły oraz Nauczyciele

 210 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum