Pracownie komputerowe

Nauka TIK jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli szkoła udostępnia dwie pracownie informatyczne na 14 i 16 stanowisk uczniowskich. Wykorzystywane są one do zajęć informatycznych i na potrzeby innych przedmiotów.

W szkole działa wewnętrzna sieć WiFi pozwalająca połączyć ze sobą wszystkie pomieszczenia w odbiorze sygnału. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w stanowisko  terminalowe nauczyciela z dostępem do Internetu na potrzeby lekcji. 10 sal lekcyjnych posiada stanowisko multimedialne z rzutnikiem i 5 tablic interaktywnych.

W procesie dydaktycznym uczniowie mają do dyspozycji komputery mobilne, które, zależnie od potrzeb, uruchamiane są w dowolnej sali lekcyjnej, umożliwiając pracę indywidualną lub w parach. W czasie wolnym i podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mają do dyspozycji 4 stanowiska w szkolnym multimedialnym centrum informacji w czytelni bibliotecznej.

Baza sprzętowa placówki jest modernizowana i rozbudowywana na potrzeby nowoczesnej szkoły.

 3,547 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum