PÓŁKOLONIA DLA UCZNIÓW KLAS I-IV

PÓŁKOLONIA DLA UCZNIÓW KLAS I-IV

Szanowni Rodzice,

wzorem lat ubiegłych, w czasie ferii zimowych organizujemy półkolonię dla chętnych uczniów z klas I-IV, w uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Informacje o proponowanej półkolonii poniżej:

  1. I turnus: 04-08 stycznia 2020 roku (4 dni, z wyłączeniem 06 stycznia 2020 Święto Trzech Króli), w godz. od 07.00 do 16.00.

II turnus: 11-15 stycznia 2020 roku (5 dni roboczy), w godz. od 07.00 do 16.00.

  1. Jedna grupa półkolonijna może liczyć do 12 uczestników.
  2. Pobyt dziecka na półkolonii jest całkowicie bezpłatny.
  3. Z uwagi na pandemię dzieci podczas półkolonii przebywają na miejscu w Namysłowie, uczestnicząc w atrakcjach przygotowanych przez szkołę. Wyjazdy na wycieczkę do kina, na basen itp. nie będą realizowane.
  4. Każdego dnia dzieci otrzymają ciepły posiłek.
  5. Z uwagi na konieczność zachowania obostrzeń epidemicznych liczba miejsc jest ograniczona.
  6. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonię decyduje kolejność zgłoszeń (wyłącznie na adres mailowy szkoły).
  7. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania półkolonii: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole.
  8. Szczegóły dot. organizacji półkolonii zostaną opublikowane w formie komunikatu dyrektora szkoły w późniejszym terminie, tj. po zakwalifikowaniu uczniów na wypoczynek.

 

Zgłoszenia dzieci na wypoczynek  należy przesyłać droga mailową na adres szkoły, to jest: sp2namyslow@wodip.opole.pl do dnia 15 grudnia (wtorek) 2020 roku.

W mailu należy podać następujące dane:

Nazwisko i imię ucznia, klasa

oraz określić (który) turnus udziału dziecka w półkolonii.

 

Z wyrazami szacunku, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły.

 

 163 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum