Podsumowanie programu Mądrzy Cyfrowi

Nasza szkoła od września uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach wychowawczych. Jednym z nich był program Mądrzy Cyfrowi, z którym zmierzyli się uczniowie klasy VIIA. Celem Mądrych Cyfrowych było zachęcenie młodzieży do aktywnego udzielania się w rozwiązywanie konfliktów społecznych przy użyciu narzędzi TI. Uczniowie klasy VIIA poznali pracę m.in. na aplikacjach Google, w Padlecie i Canvie. Przede wszystkim zaangażowali się w projekt dedykowany tolerancji i akceptacji. Dzięki liderkom: Melanii Grudzińskiej, Agacie Nowakowskiej, Zosi Korodaj i Justynie Smoter, projekt ruszył pełną parą. Za sprawą dziewczyn w naszej szkole odbył się Tydzień Tolerancji (14.11 – 22.11.), Dzień Życzliwości – obejmujące swym zasięgiem wszystkie oddziały klasowe, a dzięki wystosowanemu przez liderki zaproszeniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole odbyły się warsztaty dla klas V-VIII na temat depresji wśród młodzieży pod okiem specjalistek. Reasumując, dziewczyny zwróciły uwagę na bardzo ważny temat, który jest zalążkiem wielu konfliktów. Zaangażowały również młodszych uczniów w „poważną” tematykę. I tak połączyła nas nić życzliwości i tolerancji. Tylko od nas zależy, czy ją przerwiemy czy będziemy o nią dbać…

 466 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum