Pisanie próbnego sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminów gimnazjalnych

W dniach od 26 – 28 listopada odbędą się próbne egzaminy gimnazjalne i próbny sprawdzian ósmoklasisty według następującego harmonogramu:

Sprawdzian ósmoklasisty

26.11 – język polski

27.11 – matematyka

28.11 – język angielski

 

Egzamin gimnazjalny

26.11 – część humanistyczna

27.11 – część matematyczno-przyrodnicza

28.11 – język obcy

Pozostałe oddziały będą miały lekcje zgodnie z planem. Uczniowie klas trzecich i klasy ósmej również będą mieli zajęcia zgodnie z planem.  Nie jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szczegółowy harmonogram pojawi się w terminie późniejszym.

 373 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum