Pani Elżbieta Wodziana kandydatką na Osobowość Roku 2019

Miło nam poinformować, że kandydatura  Pani Elżbiety Wodzianej, nauczycielki w naszej szkole, zgłoszona została przez środowisko Rodziców w plebiscycie Nowe Trybuny Opolskiej na Osobowość Roku 2019.

Dla szerokiej rzeszy społeczności lokalnej, a także dla wielu pokoleń absolwentów naszej szkoły Pani Elżbieta Wodziana znana jest jako nauczycielka religii, ale także jako pedagog, który uczy, że człowiek żyje dla drugiego człowieka. Od ponad 17 lat bowiem po dzień dzisiejszy realizuje swoją wolontariacką pasję z jedynym w naszym regionie, stałym młodzieżowym wolontariatem pn. „Klub Ośmiu”, którego jest i założycielką, i opiekunem. Z Jej inicjatywy w tym okresie szkolny wolontariat nawiązał współpracę z ponad setką podmiotów z kraju i zza granicy, niosąc bezinteresowna pomoc setkom potrzebujących.

W młodzieżowym „Klubie Ośmiu” Pani Elżbieta Wodziana wyedukowała około 500 wolontariuszy. W wielu z nich potrzebę pomagania innym zaszczepiła tak mocno, że dziś, jako absolwenci naszej szkoły – ludzie dorośli, misję pomagania innym kontynuują na różnych płaszczyznach, np. jako wolontariusze w fundacjach lub stowarzyszeniach, czy też jako wykonawcy zawodów medycznych lub okołomedycznych.

Zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla społeczności lokalnej misja edukowania młodzieży w duchu bezinteresownego pomagania innym, podjęta przed kilkunastoma laty przez Panią Elżbietę Wodzianą jest godna szacunku, uznania i naśladowania. Wzorce takiego formatu zawsze były, są i będą w przyszłości na pewno bardzo potrzebne. Dlatego zachęcamy wszystkich do uhonorowania wspaniałego dorobku Pani Elżbiety Wodzianej poprzez oddanie głosu w Plebiscycie.

 217 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum