ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W DNIACH 17-18-19 MARCA 2021 ROKU

(środa, czwartek, piątek)

 

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

z każdym dniem zbliżamy się do egzaminu ósmoklasisty, do którego przygotowujemy się systematycznie. Mamy kolejną możliwość przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,  który również pozwoli określić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę i umiejętności określone w standardach egzaminacyjnych oraz wskaże, nad czym trzeba jeszcze popracować w kolejnych tygodniach, by każdy ósmoklasista zdał egzamin w maju 2021 roku możliwie najlepiej. Zapraszamy więc uczniów wszystkich klas ósmych na próbny egzamin ósmoklasisty z CKE według porządku jak poniżej.

 

  1. Egzamin zostanie przeprowadzony dla klas 8A, 8B, 8C w szkole w salach lekcyjnych z podziałem na grupy z przestrzeganiem procedur obowiązujących na egzaminie w maju (z zachowaniem reżimy epidemicznego).
  2. We środę – j. polski (120 minut), we czwartek – matematyka(100 minut), w piątek  – j. angielski i języka niemiecki (90 minut).
  3. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 09.00.
  4. Uczniowie przychodzą do szkoły każdego dnia na godz. 08.45 (prosimy, by uczniowie nie przychodzili wcześniej!), zachowując reżim epidemiczny, to jest zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni w wejściu do szkoły, przemieszczają się do wyznaczonej sali lekcyjnej, w której piszą egzamin mając zakryte usta i nos (wg harmonogramu na każdy dzień egzaminu, z którym zapoznają się w wejściu do szkoły). Podczas egzaminu uczniowie mogą mieć zakryte lub odkryte usta i nos – jest to indywidualną decyzja każdego ucznia. Po zakończony egzaminie uczeń opuszcza salę, w tym szkołę z zakrytymi ustami i nosem.
  5. W każdym dniu egzaminu od godz. 09.00 uczniowie piszą egzamin, po czym od lekcji 5. (tj. od godz. 11.50) uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w formie zdalnej wg tygodniowego planu.
  6. Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia własnych przyborów potrzebnych do egzaminu w poszczególnych częściach (nie wolno pożyczać przyborów od kolegów).
  7. Po egzaminie uczniowie otrzymają szczegółową informacje zwrotną o wynikach egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

 

                                    Życzymy powodzenia na egzaminach

                                                 z poważaniem, Artur Matkowski Dyrektor oraz Nauczyciele

 88 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum