ORGANIZACJA DNIA 01 WRZEŚNIA 2021 ROKU

ORGANIZACJA DNIA 01 WRZEŚNIA 2021 ROKU

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w dniu 01 września 2021 roku o godz. 9.00 zostanie zorganizowane rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu społecznego w związku z COVID-19, prosimy, by z jednym uczniem przyszedł jeden rodzic (dotyczy wyłącznie uczniów klas pierwszych). Uroczystość odbędzie się na placu apelowym przed szkołą (lub w budynku szkoły w sytuacji niesprzyjającej pogody). W inauguracji uczestniczą uczniowie wszystkich oddziałów, rodzice uczniów klas pierwszych, dyrekcja szkoły, nauczyciele. Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami o godz. 8.50 na placu apelowym przed szkołą. Uczniowie klas pierwszych + 1 rodzic spotykają się z wychowawczyniami w salach lekcyjnych (klasa IA – sala 17; klasa IB – sala 26) o godz. 8.45.

Po uroczystości wszystkie oddziały klasowe pod opieka wychowawców udają się na spotkania organizacyjne w klasach według poniższego porządku (rodzice uczniów klas pierwszych oczekują na swoje dzieci na zewnątrz budynku).

KLASA WYCHOWAWCA MIEJSCE
IA ANNA STĘPAK SALA 17
IB ANNA BIEŃ SALA 26
IIA IWONA BRZEZIŃSKA SALA 15
IIB ALEKSANDRA PIECHOWICZ SALA18
IIIA ANNA PIASTA SALA 33
IIIB MICHALINA KOCHAN-TOMASZEWSKA SALA 31
IVA JOANNA KONCEWICZ SALA 37
IVB LUDMIŁA SELIZAR SALA 32
VA IZABELA SZYMSZON SALA 16
VB MAŁGORZATA POLCZEWSKA SALA 35
VIIA MARTA MYSIOREK SALA 22
VIIB ELŻBIETA KOZAK SALA 40

UWAGA!

  1. Uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych będą mogli uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa zgodnych z wytycznymi MEN (na teren szkoły rodzice i uczniowie wchodzą zachowując odpowiedni odstęp; W budynku szkoły należy maseczką zasłonić usta i nos).
  2. W celu zachowania reżimu epidemicznego z uczniem przychodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun (dotyczy wyłącznie klas pierwszych, rodzice uczniów pozostałych klas nie będą mogli wejść do budynku szkoły).
  3. W celu zachowania zasad reżimu epidemicznego uczniowie poszczególnych oddziałów powinni przyjść do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania z wychowawcą.
  4. W dniu 01 września 2021 roku nie funkcjonuje świetlica szkolna, nie będą też wydawane obiady.

     z poważaniem Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 246 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum