Oddziały z rozszerzonym językiem angielskim

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.

(Frank Smith)

Oddziały z rozszerzonym językiem angielskim

Mają w naszej placówce bogatą tradycję, bowiem funkcjonują z dużym powodzeniem od roku szkolnego 2003/2004. Charakteryzują się zwiększoną ilością godzin języka angielskiego do 5-ciu godzin w wymiarze tygodniowym. Rozszerzenie językowe, jak i zajęcia z informatyki trwają przez cały trzyletni proces edukacji w gimnazjum. Aby zmaksymalizować efekty nauczania, na wyżej wymienionych zajęciach edukacyjnych, uczniowie podzieleni są na kilkunastoosobowe grupy.Tak zorganizowany proces dydaktyczny sprzyja skutecznemu opanowaniu sprawności językowych, otwierając możliwość kontynuowanianauki w cieszących się dobrą renomą szkołach ponadgimnazjalnych, następnie na wyższych uczelniach, co bez wątpienia ułatwia podjęciew przyszłości satysfakcjonującej pracy.
Uczniowie klas z rozszerzonym językiem angielskim w klasie trzeciej zdają egzamin z języka angielskiego obligatoryjnie na poziomie rozszerzonym.

Zalety oddziałów z rozszerzonym językiem angielskim

  • uczniowie opanowują sprawności biegłego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie;
  • uczniowie nabywają umiejętności z zakresu informatyki, poznając i opanowując materiał o szerszym zakresie;
  • uczniowie mają większą szansę na kontynuację nauki w renomowanych szkołach, zarówno o profilu językowym, jak i informatycznym;
  • uczniowie przyzwyczajają się do uczestnictwa w społeczeństwie mobilnym, informatycznym i zglobalizowanym;
  • biegła znajomość języka angielskiego zapobiega barierom językowym.

Warunki uczęszczania do oddziału z rozszerzonym angielskim

Warunkiem przyjęcia ucznia do oddziału z rozszerzonym językiem angielskim jest wysoka średnia ocen na świadectwie z klasy VI szkoły podstawowej oraz zaliczenie testu kompetencji z języka angielskiego.

 2,894 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum