Oddziały dwujęzyczne

You can never understand one language until you understand at least two.

(Geoffrey Willans)

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Jest to rodzaj oddziału, w którym oprócz nauczania w języku polskim, prowadzone są zajęcia w języku obcym (w naszej placówce w języku angielskim). W dzisiejszych czasach umiejętność porozumiewania się w języku obcym odgrywa rolę znaczącą, dlatego zintegrowane nauczanie przedmiotów w języku ojczystymi obcym nie tylko rozwija wiedzę, ale przede wszystkim kształci swobodę komunikowania się w języku obcym na wysokim poziomie, zarówno w piśmie jak i w mowie.

Zalety nauczania dwujęzycznego w naszej szkole

Podstawową zaletą jest, że przypisy oświatowe dopuszczają mniejszą liczebność oddziału dwujęzycznego w stosunku do tradycyjnego oddziału, aby zmaksymalizować proces przyswajania treści kształcenia zawartych w podstawie programowej, ponadto aby zintensyfikować nauczanie języka obcego (u nas języka angielskiego).

Bardzo dobre warunki nauki, wyspecjalizowana kadra, współpraca z placówkami dwujęzycznymi, wyjazdy edukacyjne – to tylko część zalet oddziałów dwujęzycznych w naszej placówce. Uczęszczając do klasy dwujęzycznej uczniowie mają szansę:

  • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie;
  • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną (na biologii, geografii i informatyce nauczanych dwujęzycznie, tj. zarówno w języku polskim, jak i angielskim);
  • przełamywać barierę językową;
  • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji;
  • zdać w przyszłości maturę międzynarodową (w języku angielskim);
  • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.

Tradycja „dwujęzyczności” w naszej szkole

W roku szkolnym 2012/2013 został utworzony pierwszy oddział dwujęzyczny, w którym uczniowie oprócz pięciu godzin języka angielskiego w wymiarze tygodniowym uczyli się geografii oraz informatyki nauczanych również w języku angielskim. Od roku szkolnego 2016/2017 do nauczania dwujęzycznego wprowadzona została także biologia. Warto dodać, że nauczanie wspomnianych przedmiotów, realizowanych równolegle w obu językach, trwało przez trzyletni cykl edukacji w gimnazjum (z uwagi na wdrożoną reformę systemu edukacji w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowała ostatnia klasa gimnazjalna dwujęzyczna).

Zgodnie z prawem oświatowym, w szkole podstawowej nauczanie dwujęzyczne prowadzone  jest od klasy 7 i trwa dwa lata (obejmuje klasę 7 oraz 8). Nasza szkoła – jako szkoła podstawowa – kontynuuje tradycję nauczania dwujęzycznego. W roku szkolnym 2019/2020 została przeprowadzona pierwsza rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej. Uczniowie tego oddziału uczą się następujących przedmiotów dwujęzycznych: język angielski poziom dwujęzyczny w wymiarze 5 godzin tygodniowo; biologia nauczana dwujęzycznie; geografia nauczana dwujęzycznie; informatyka nauczana dwujęzycznie.

Zintegrowane nauczanie językowe geografii (pomniejszone o treści związane z geografią Polski, a wzbogacone o treści związane z geografią świata) oraz biologii i informatyki jest odnotowywane na świadectwie. Uczniowie klasy VII i VIII dwujęzycznej kontynuują również naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Od dnia 01 września 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie) jest jedyną placówką w regionie namysłowskim, która prowadzi edukację w systemie zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego.

Warunki uczęszczania do oddziału dwujęzycznego

Podstawowym warunkiem przyjęcia ucznia do klasy VII oddziału dwujęzycznego jest ukończenie klasy VI oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych (w naszej szkole z języka angielskiego). Regulamin rekrutacji do klasy VII oddziału dwujęzycznego w zakładce: Rekrutacja.

 4,538 total views,  3 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum