Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020

W dniu 31 lipca 2020 roku do odbioru będą w sekretariacie szkolnym imienne zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty (wraz z zadeklarowanymi przez uczniów kopiami zaświadczeń potwierdzonymi za zgodność z oryginałem). Po zaświadczenie przychodzi uczeń, jeśli to niemożliwe – jego rodzic (bez osób towarzyszących). Osoby, które nie odbiorą zaświadczeń w ww. terminie będą mogły to uczynić po tej dacie.

Odbiór zaświadczeń będzie odbywał się w reżimie sanitarnym (zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni w wejściu do szkoły, pomiar temperatury ciała).

Ponadto przed 31 lipca 2020 roku każdy ze zdających otrzyma indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres serwisu, login i hasło do indywidualnego konta elektronicznego, na którym od dnia 31 lipca 2020 roku od godz. 10.00 będzie mógł sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty (dane dostępowe do kont przekaże każdemu uczniowi wychowawca Pan Tomasz Kołotyło).

z poważaniem, dr Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 233 total views,  1 views today


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwum