Nastoletnia depresja

Trudno jest zdiagnozować depresję u dzieci i nastolatków, jej przejawy niejednokrotnie nie przypominają depresji, która objawia się u dorosłej osoby. Przejawy depresji w okresie adolescencji są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń. Diagnoza depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń odżywiania.

Zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w związku z „nieodpowiednim zachowaniem” mogą cierpieć na tę jednostkę chorobową.

U dzieci i adolescentów mogą wystąpić zaburzenia, których następstwem są liczne negatywne skutki:

 • pogorszenie przystosowania społecznego (brak kontaktu z rówieśnikami),
 • trudności w nauce,
 • niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa,
 • zwiększone ryzyko depresji w przyszłości.

 

Występowanie depresji u dzieci i młodzieży

Najczęściej z depresją współwystępują zaburzenia lękowe. 30-70% dzieci z depresją spełnia równocześnie kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych.

U młodszych dzieci z depresją myśli samobójcze rzadziej przeradzają się w konkretne plany i próby ich realizacji, natomiast u młodzieży ryzyko podjęcia próby samobójczej jest bardzo duże.

Objawy depresji u dzieci są:

 • smutek
 • ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość
 • zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie
 • poczucie braku nadziei i sensu życia
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nadmierne poczucie winy
 • poczucie bezradności
 • nawracające myśli o śmierci i samobójstwie
 • spadek energii
 • nadmierna męczliwość
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • wzrost lub spadek apetytu
 • zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie).

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży

Przyczyną wystąpienia depresji klinicznej nie jest jakiś pojedynczy czynnik biologiczny czy jedno zewnętrzne zdarzenie. Za powstanie depresji odpowiedzialne są procesy biochemiczne zachodzące w mózgu, czynniki genetyczne czy wpływ środowiska zewnętrznego.

Na rozwój depresji może mieć wpływ również:

 • nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez członków rodziny,
 • przemoc w rodzinie,
 • przewlekła choroba któregoś z rodziców, innego członka rodziny lub samego dziecka,
 • utrata ukochanej bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub np. rozwodem rodziców,
 • sytuacje psychicznego, fizycznego lub seksualnego wykorzystywania przez opiekunów,
 • przewlekły konflikt małżeński rodziców,
 • zaniedbanie,
 • brak zainteresowania,
 • wrogość i emocjonalne odrzucenie, nadmierne kontrolowanie przez rodziców,
 • obarczanie dziecka zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością,
 • trudna sytuacja materialna oraz społeczna izolacja rodziny.

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży, podobnie jak w przypadku dorosłych, jest połączeniem psychoterapii z farmakologią. Stosuje się także terapię domową, polegającą na działaniach rodziców, mających na celu wspieranie dziecka i odpowiednią opiekę nad nim.

Więcej informacji na temat depresji oraz zwalczania i zapobiegania jej, znajdziecie w linku poniżej.

https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/05/Broszura-Depresja-Nastolatk%C3%B3w.pdf

 

Pozdrawiam,

Katarzyna Dudziec, psycholog szkolny

 243 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum