Nasi aktorzy w Namysłowskim Orszaku Trzech Króli 2016

Wzorem roku ubiegłego 6 stycznia br. członkowie szkolnego Teatru Zmyślonego Aktora aktywnie włączyli się w organizację Orszaku Trzech Króli, który przemaszerował  zaplanowaną wcześniej trasą, by ostatecznie zatrzymać się w miejscowym rynku. Tam nasi aktorzy zaprezentowali przed lokalną społecznością jeden z aktów Jasełek Bożonarodzeniowych. Pośród nich mogliśmy dostrzec nie tylko diabły, aniołki, pastuszki, śmierć  z kosą, mędrców, ale także wielkich polskich władców, jak Jan III Sobieski, Mieszko I, Władysław Jagiełło, którzy również oddali pokłon Jezusowi. Ta innowacyjna forma przekazu jasełek, wzbogacona o postaci wybitnych polskich przywódców z jednej stron akcentuje wiarę chrześcijańską mocna zakorzenioną w polskiej tradycji kulturowej, z drugiej zaś stanowi realizacje jednego z elementów wychowania patriotycznego młodzieży szkolnej. Uczniów do udziału w opisanym wyżej wydarzeniu przygotowali: Małgorzata Górniak, Elżbieta Wodziana i Marcin Mysiorek.

Podczas orszaku przeprowadzono zbiórkę na Światowe Dni Młodzieży. Jej koordynatorem na region namysłowski stał się nasz szkolny wolontariat – Klub Ośmiu, który z  Fundacji Orszak Trzech Króli w Warszawie otrzymał niezbędne do zorganizowania zbiórki materiały i dokumenty. Do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Namysłowa wystosowano pisma zachęcające do udziału w tej ogólnopolskiej akcji. Zgłosiło się 27 wolontariuszy, którzy  od godz. 11.00 – 15.30  rozdawali darmowe gazety,  okolicznościowe naklejki i zbierali pieniądze do puszek kwestarskich            z odpowiednim oznakowaniem.  W tym samym dniu puszki zostały komisyjnie otwarte i każda policzona osobno.  W sumie zebrano 2110 zł i 10 gr. Następnego dnia ww. kwota została wpłacona na konto Fundacji Orszak Trzech Króli w Warszawie. W zbiórkę zaangażowali się wolontariusze ze szkół: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie (10 wolontariuszy), Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (9 wolontariuszy);  Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie (6 wolontariuszy) oraz studenci opolskich uczelni.

Klub Ośmiu składa serdeczne podziękowania wolontariuszom i ofiarodawcom za czynne włączenie się w zbiórkę na rzecz Światowych Dni Młodzieży w Diecezjach w ramach obchodów Orszaku Trzech Króli w Namysłowie. Społeczność szkolna dziękuje Radzie Rodziców szkoły za pokrycie kosztów wypożyczenia kostiumów wykorzystanych do orszaku.

Zdjęcia z namysłowskiego orszaku można obejrzeć także na stronie parafii św. Franciszka http://swfranciszek-namyslow.pl/ oraz  na stronie „Gościa Niedzielnego” http://wroclaw.gosc.pl/doc/2911343.Lekcja-historii-przy-Objawieniu-Panskim

 

 1,330 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum