Misja i Wizja Szkoły

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie funkcjonuje od dnia 01 września 2019 roku z przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie. Bazą tej placówki było istniejące od roku 1999 Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, które od roku 2012 otrzymało nazwę Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. W szkole istnieje 12 oddziałów, w tym 6 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, a także oddział klasy ósmej dwujęzycznej ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego i trzema przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie w języku polskim i angielskim, tj. informatyką, biologią i geografią, co jest swego rodzaju osobliwością wśród szkół podstawowych powiatu namysłowskiego.

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone klasopracownie oraz w pełni dostosowaną do ich potrzeb świetlicę szkolną. Do 12 oddziałów uczęszcza 240 uczniów z terenu Namysłowa, a także z okolicznych miejscowości. Dobra baza lokalowa, nowoczesny sprzęt dydaktyczno-naukowy, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, szkolny wolontariat realizujący rozmaite akcje charytatywne czy ścisła współpraca z rodzicami służą realizacji podstawy programowej, jak również wszechstronnemu i indywidualnemu rozwojowi uczniów. Uczniowie regularnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych, festiwalach czy zawodach sportowych na różnych etapach. We wszystkich klasach prowadzona jest nauka dwóch języków obcych: angielskiego (jako języka wiodącego) i języka niemieckiego oraz informatyki.

Warto podkreślić, że w szkole działa uczniowski Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu” im. św. Jana Pawła II, który każdego roku wspiera finansowo czy materialne podmioty czy osoby prywatne będące w potrzebie, nie tylko z regionu namysłowskiego, ale również z obszaru województwa, czy nawet zza granicy.  Swój talent artystyczny uczniowie rozwijają w: zespole tanecznym „Dwójeczki” dedykowanym uczennicom klas I-III, a także w zespole wokalnym „Fermata” dedykowanym uczniom klas IV-VIII (w swojej historii zespół odnotował wiele sukcesów zarówno w regionie, jak i w województwie). Wśród inicjatyw podejmowanych przez uczniów i pedagogów warto wymienić Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Szóstych pn. ENGLISH IS EASY, którego celem jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego, a i rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim w ogóle.

Placówka przygotowuje uczniów do życia w nowoczesnej Europie, wychowuje ludzi twórczych, otwartych, przedsiębiorczych, pewnie poruszających się w świecie wartości, umiejących dokonywać właściwych wyborów. Wyposaża ich w kluczowe umiejętności, takie jak:

  1. umiejętności komunikacyjne (komunikacja słowna w języku polskim i językach obcych, umiejętność poszukiwania i analizowania informacji, umiejętność posługiwania się komputerem);
  2. umiejętności społeczne (współpraca w grupie rówieśniczej, odpowiedzialność za siebie i za podjęte działania; komunikacja interpersonalna, w tym asertywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów);
  3. umiejętności psychologiczne (poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, motywacja).

Najlepszym świadectwem rzetelnej pracy szkoły są uzyskane tytuły i certyfikaty, jak Szkoła z klasą, Opolska e-Szkoła, Dziecko w sieci, Bezpieczna szkoła, Rok szkoły w ruchu, Pomyśl zanim spróbujesz (profilaktyka dla szkół województwa opolskiego), Mądrzy cyfrowi, Trzymaj Formę, Bądźmy poszukiwaczami autoryrtetu.

 3,024 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum