previous arrow
next arrow
Slider

szkolne-wsparcie-k-km
Archiwum
rok-szkoly-w-ruchu-logologo_eszkola-mbaner_vulcan_1pajacyk-m2rzecznik-praw-dzieckafb szkołybadzmy_poszukiwaczami_autorytetu szkola_pamieta nprc cała_polska_czyta_dzieciom wychowanie_przez_czytanie madrzy_cyfrowi trzymaj_forme program_dla_szkol

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie została powołana do życia w dniu 1 września 2017 na skutek wprowadzonej w tym samym roku reformy oświaty. Bazą tej placówki było istniejące od roku 1999 Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, które od roku 2012 otrzymało nazwę Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. W szkole istnieją cztery oddziały edukacji wczesnoszkolnej, po jednym oddziale klasy IV, VII i VIII oraz  cztery oddziały gimnazjalne. Funkcjonuje w placówce klasa gimnazjalna i oddziały szkoły podstawowej z rozszerzonym językiem angielskim oraz klasa gimnazjalna dwujęzyczna ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego i trzema przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie w języku polskim i angielskim, tj. informatyką, biologią i geografią, co jest swego rodzaju osobliwością wśród gimnazjów powiatu namysłowskiego.

Uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone klasopracownie oraz w pełni dostosowaną do ich potrzeb świetlicę szkolną. Do 11 oddziałów uczęszcza 240 uczniów z terenu Namysłowa, a także z okolicznych miejscowości. Dobra baza lokalowa, nowoczesny sprzęt dydaktyczno-naukowy, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, szkolny wolontariat realizujący rozmaite akcje charytatywne czy ścisła współpraca z rodzicami służą realizacji podstawy programowej, jak również wszechstronnemu i indywidualnemu rozwojowi uczniów. Od wielu lat placówka odnotowuje regularnie liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych, festiwalach czy zawodach sportowych począwszy od etapów rejonowych, na krajowych skończywszy. We wszystkich klasach prowadzona jest nauka dwóch języków obcych: angielskiego (jako języka wiodącego) i języka niemieckiego oraz informatyki.

Warto podkreślić, że szkoła jest członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych przy Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu, co w znaczącej mierze przyczynia się do rozwoju naukowego, sportowego czy kulturalnego uczniów regularnie uczestniczących w obozach naukowych o różnych profilach. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez uczniów i pedagogów warto wymienić co najmniej dwie, odbywające się cyklicznie od wielu lat. Są to: po pierwsze, turniej pn. Potyczki z językiem polskim, którego nadrzędnym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o literaturze i języku polskim, a także uzupełnianie i utrwalanie wiadomości przed egzaminem końcowym; po drugie, organizowane przez Szkolne Koło Teatralne tak zwane Teatralia, czyli Szkolne Konfrontacje Teatralne, podczas których grupy teatralne ze wszystkich oddziałów klasowych dają przedstawienie dla społeczności uczniowskiej, a następnie dla środowiska lokalnego.

Placówka przygotowuje młodzież do życia w nowoczesnej Europie, wychowuje ludzi twórczych, otwartych, przedsiębiorczych, pewnie poruszających się w świecie wartości, umiejących dokonywać właściwych wyborów. Wyposaża uczniów w kluczowe umiejętności, takie jak:

  1. umiejętności komunikacyjne (komunikacja słowna w języku polskim i językach obcych, umiejętność poszukiwania i analizowania informacji, umiejętność posługiwania się komputerem);
  2. umiejętności społeczne (współpraca w grupie rówieśniczej, odpowiedzialność za siebie i za podjęte działania; komunikacja interpersonalna, w tym asertywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów);
  3. umiejętności psychologiczne (poczucie własnej wartości, samoświadomość, samodyscyplina, motywacja).

Najlepszym świadectwem rzetelnej pracy szkoły są uzyskane tytuły i certyfikaty, jak Szkoła z klasą, Opolska e-Szkoła, Dziecko w sieci, Bezpieczna szkoła, Rok szkoły w ruchu, Pomyśl zanim spróbujesz (profilaktyka dla szkół województwa opolskiego).

 2,195 total views,  1 views today