Matematyka w ekologii

Dnia 07.06.2018 odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy “Matematyka w ekologii”. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny z klasy 2b, 2c, 2d, 3c, 3d. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne o treści ekologicznej i przyrodniczej, w których musieli wykazać się wiedzą dotyczącą procentów, proporcjonalności, obliczania pola powierzchni i   objętości brył, zamiany jednostek oraz rozwiązywania równań. Druga część obejmowała zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Uczniowie rozpoznawali pod mikroskopem tkanki roślinne i zwierzęce, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt, wykazywali się umiejętnością usystematyzowania roślin i zwierząt oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia, a także wiedzy dotyczącej charakterystycznych procesów biologicznych. Uczestnicy konkursu dobrze się bawili, a przy tym pokazali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Wyniki konkursu

I miejsce klasa 2d – 47,5 punktów,

II miejsce zajęła klasy 2b – 45,5 punktów

III miejsce otrzymała klasa 3d – 44 punkty

Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy ekologicznej i biologicznej oraz miał zachęcić uczniów do wykorzystania tej wiedzy w praktyce, m.in. w tekstowych zadaniach matematycznych.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki Panią Annę Słabowską i nauczyciela biologii Panią Urszulę Masiowską.

 

 467 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum