List Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum.

Reforma edukacji, realizowana w Polsce od 1 września 2017 r. sprawiła, że podczas najbliższej rekrutacji o miejsca w szkołach ponadpodstawowych starać się będą dwa roczniki uczniów. Będą to pierwsi absolwenci ośmioklasowych podstawówek oraz uczniowie będący ostatnimi absolwentami gimnazjów. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej wraz z władzami samorządowymi przygotowywaliśmy się do rekrutacji w 2019 r., której priorytetem było zapewnienie takich samych warunków rekrutacji, jak w latach ubiegłych tzn. aby każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku. W związku z tym poprosiłem dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkół, prognozy zmianowości oraz oferty edukacyjnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy z samorządami o rekrutacji 2019 r. Jako Kurator Oświaty nie zgadzałem się na likwidacje szkół ale dawałem zielone światło dla otwarcia nowych szkół np. dwóch liceów ogólnokształcących w Opolu czy na zaadoptowanie pomieszczeń na sale lekcyjne. Podejmowałem działania aby rekrutacja w 2019 roku w naszym województwie mogła odbyć się spokojnie. W związku z tym poprosiłem dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkół, prognozy zmianowości oraz oferty edukacyjnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Należy zauważyć, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019/2020 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. Informacje uzyskane od dyrektorów szkół pozwalają na stwierdzenie, iż od lat spada zarówno liczba uczniów w oddziałach jak i średnia liczba uczniów w oddziale. Szkoły mają niewykorzystany potencjał sal dydaktycznych. Ponadto może być on zwiększony przez zaadoptowanie pomieszczeń po gimnazjach. Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostanie zwiększona. Wszyscy dyrektorzy od dwóch lat mieli obowiązek przygotowywać się do rekrutacji we wrześniu 2019 r.  Dostarczone przez dyrektorów szkół i organy prowadzące dane pozwalają mi stwierdzić, że:

1)         oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych jest większa niż liczba uczniów, która jest sumą liczby uczniów VIII
klasy szkoły podstawowej i uczniów III klasy gimnazjum,

2)         w każdej szkole w tym samym czasie będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej,

3)         kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą takie same,

4)         uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się
w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe,

5)         uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Szanowni Rodzice

Konkurencja do najchętniej wybieranych szkół nie jest zjawiskiem nowym, istnieje od wielu lat, i podobnie będzie w tym roku, jednak wiele najczęściej wybieranych liceów ogólnokształcących funkcjonowało z gimnazjami, więc szkoły te mają sale dydaktyczne przeznaczone dla większej liczby uczniów. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się największą popularnością, będzie  taka sama.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół: licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Pamiętajmy jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę np. w branżowej szkole II stopnia.

Zapewniam Państwa, że dyrektorzy opolskich szkół odpowiedzialnie podejmują zadania w zakresie organizacji pracy szkół mając na względzie dobro dziecka i jego bezpieczeństwo, że warunki przyjęcia do szkół Waszych dzieci będą porównywalne z tymi, które obwiązywały w poprzednim roku szkolnym.

 

Z szacunkiem

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/list-opolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20192020/

 354 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum