Konkurs „Matematyka w ekologii”

Dnia 07.06.2016 w naszej szkole odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy „Matematyka w ekologii”. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny z klasy Ic, Id, IIc, IId oraz IIId i IIIe. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne o treści ekologicznej i przyrodniczej, w których musieli wykazać się wiedzą dotyczącą procentów, proporcjonalności, obliczania pola powierzchni i   objętości brył, zamiany jednostek oraz rozwiązywania równań. Druga część obejmowała zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Uczniowie rozpoznawali pod mikroskopem tkanki roślinne i zwierzęce, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt, wykazywali się umiejętnością usystematyzowania roślin i zwierząt oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia a także wiedzy dotyczącej charakterystycznych procesów biologicznych. Uczestnicy konkursu dobrze się bawili, a przy tym pokazali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Różnice między klasami były minimalne.

Zwycięzcą konkursu została klasa Id,( Sarnicka Hanna, Sumiński Kacper, Grosz Aleksandra).

 Drugie miejsce zajęły klasy IIc,(Fabian Alan, Ciepły Jan, Kwiecień Olga) i kl. IIIe ( Długosz Jagoda, Wasylkiewicz Weronika, Górski Nikodem).

Trzecie miejsce zajęła kl.Ic (Włodarczyk Nikola, Gradzik Oskar, Siejka Dawid).

Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy ekologicznej i biologicznej oraz miał zachęcić uczniów do wykorzystania tej wiedzy w praktyce, m.in. w tekstowych zadaniach matematycznych.

Konkurs został przygotowany przez p. U Masiowską i p. A Słabowską nauczyciela biologii i matematyki.

 1,018 total views,  2 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum