KONFERENCJA ONLINE  SZCZEPIENIA UCZNIÓW 12-18 LAT!

Konferencja online na temat programu szczepień nastolatków

22.06.2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się konferencji online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego.

Konferencja adresowana jest do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień).

Zapraszamy do udziału.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0N2NmMTktYTFiZi00ZmM5LWEwYWMtYmIxYjcwOWVkY2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

 68 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum