KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,
Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych w klasach kl. IV-VIII.
Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych. Aby wypełnić ankietę, należy wejść w link jak poniżej:
1. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE
2. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
3. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk
Wyniki ankiet pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, a także zainicjować współpracę pedagogów z placówkami edukacyjnymi.
W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:
1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole” pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych – w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O tym, jaki to będzie rodzaj tańca, decydować będą szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie – stąd konieczne jest przeprowadzenie ankiet diagnozujących.
Planowana jest również organizacja szkoleń metodycznych w zakresie tańca, skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzić zajęcia taneczne na najwyższym poziomie.
Termin wypełnienia ankiet upłynie w dniu 4 czerwca 2021 r.

 66 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum