KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Z uwagi na obowiązujący reżim epidemiczny, w tym stale rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa od dnia 26 października 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 26/2021 Dyrektora Szkoły  wprowadzam kolejne zmiany w organizacji pracy szkoły, które mają zapewnić bezpieczną naukę i pobyt naszych uczniów na terenie placówki.
Informacje o wprowadzanych zmianach, zgodne z wytycznymi MZ, GIS i MEN zawarte są w procedurze bezpieczeństwa (dostępnej na naszej szkolnej stronie internetowej sp2namyslow.pl; zakładka Zdalne nauczanie.

Zgodnie z niniejszą procedurą:

Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi   w wejściu do szkoły – sam nie wchodzi na teren szkoły.  Aby odebrać dziecko po zajęciach szkolnych sygnalizuje dzwonkiem przy wejściu swoje przybycie, przekazuje informację dyżurującemu pracownikowi szkoły i oczekuje  na dziecko.

Wszystkich przebywających w obiekcie szkoły obowiązuje zasada:

DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA

Proszę o niezwłoczne zapoznanie się z procedurą.

z wyrazami szacunku, Artur Matkowski, Dyrektor.

 

 52 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum