Komunikat

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Na czas przedłużenia zawieszenia zajęć szkolnych przez Ministra Edukacji Narodowej, tj.  na okres od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku (w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19), na podstawie zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie wprowadzam tzw. „zdalne nauczanie”, przy uwzględnieniu warunków i możliwości psychofizycznych Uczniów, jak również  możliwości  technicznych Rodziców, a przede wszystkim potrzeb  procesu dydaktycznego na poszczególnych lekcjach.Podstawowym zadaniem tego procesu jest przede wszystkim zapewnienie Wam – Drodzy Uczniowie realizacji podstawy programowej ze wszystkich edukacji przedmiotowych, a w przypadku ósmoklasistów – dodatkowo jak najpełniejsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Liczę się z tym, że „zdalne” nauczanie wymaga wiele pracy, czasu i cierpliwości zarówno ze strony Uczniów, czasem może przy zaangażowaniu Rodziców, ale również bardzo wiele wysiłku i cierpliwości ze strony Nauczycieli. Ale wierzę, że przy pełnej współpracy jesteśmy w stanie to nauczanie możliwie sprawnie przeprowadzić. Bardzo proszę Rodziców o systematyczny kontakt (poprzez e-dziennik) z Wychowawcami, Nauczycielami. Dyrekcja Szkoły także, w miarę możliwości, będzie służyć Państwu pomocą. Procedura realizacji „zdalnego nauczania” zamieszczona zostanie wkrótce w e-dzienniku (po usunięciu awarii e-dziennika przez firmę Vulcan). Nowy plan lekcji oraz grafik konsultacji Nauczycieli dla Uczniów i Rodziców zostanie umieszczony wkrótce na szkolnej stronie internetowej.

W tym trudnym czasie życzę, aby wszyscy Państwo trzymali się zdrowo!

z poważaniem

dr Artur Matkowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

 223 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum