Język niemiecki

Język niemiecki nauczany jest w naszej szkole nie tylko w drugim cyklu kształcenia, jak zakłada to podstawa programowa, ale także w pierwszym. Przez cały okres trwania szkoły podstawowej uczeń kształci i doskonali swoje umiejętności w posługiwaniu się tym językiem:

  • klasy I-VI w  wymiarze 1 godzin tygodniowo
  • klasy VII-VIII  w wymiarze 2 godzin tygodniowo

Zajęcia wzbogacane są wszelkimi możliwymi formami oraz aktywnymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Dodatkowo organizujemy liczne konkursy, wyjścia tematyczne i wyjazdy zagraniczne (m.in. do Berlina i Drezna). Współpracujemy z różnymi instytucjami zajmującymi się promocją języka niemieckiego w powiecie i województwie w tym z Biblioteką Austriacką w Opolu.

 2,226 total views,  3 views today

powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum