Informacja dla rodziców uczniów klas I od roku szkolnego 2020/21

Szanowni Państwo,

z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego dotyczącego rozpoczęcia nauki w naszej szkole, informacje najważniejsze dotyczące organizacji klas I w roku szkolnym 2020-21 przekazuję poniżej. Jeśli będzie możliwość, takie spotkanie informacyjne odbędzie się w szkole w drugiej połowie sierpnia (przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020-21). W przeciwnym wypadku wszelkie niezbędne informacje będę dla Państwa publikował na stronie internetowej oraz na Facebook-u szkoły.

Listy uczniów z podziałem na klasy i wychowawców podane zostaną w miesiącu sierpniu. 

Darmowe podręczniki (wypożyczone ze szkolnej biblioteki) dla uczniów klas I w roku szkolnym 2020-21:

Kinga Prebisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-4, WSiP + zeszyt ćwiczeń część 1-4

Jadwiga Hanisz, Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-2, WSiP+ zeszyt ćwiczeń część 1-2. (uczniowie otrzymują podręczniki w szkole).

Język angielski. Tessa Lochowski, Christiana Bruni, New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1, Pearson + zeszyt ćwiczeń (uczniowie otrzymują podręczniki w szkole).

Język niemiecki. Olga Swerlowa, Hallo Anna neu 1.Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej, LektorKlett + zeszyt ćwiczeń rozszerzony SMARTBUCH 1 (rodzice zaopatrują się we własnym zakresie).

Religia. K. Mielnicki, E. Kondrak, Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Jedność (rodzice zaopatrują się we własnym zakresie).

Oferta zajęć dodatkowych dla pierwszoklasistów:

 • nauka dodatkowego (drugiego) języka obcego – język niemiecki
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
 • zespół taneczny „Dwójeczki”
 • zajęcia logopedyczne (na podstawie zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia PPP)
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia w pracowniach komputerowych

Świetlica szkolna

 1. Uczeń zostaje zapisany do świetlicy szkolnej na podstawie „Karty zgłoszenia” wypełnionej przez rodzica.
 2. Rekrutacja do świetlicy przeprowadzana jest w czerwcu i w sierpniu (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego) w celu ustalenia organizacji pracy świetlicy, w tym grup świetlicowych, ale również na bieżąco przez cały rok szkolny (zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców).
 3. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I-VIII.
 4. Świetlica szkolna czynna codziennie jest w godzinach 7.00-16.00.
 5. O zwolnieniu dziecka ze świetlicy decydują rodzice lub opiekunowie na podstawie pisemnego oświadczenia (z podaniem daty, godziny, z potwierdzonym nr dowodu osobistego i własnoręcznym podpisem lub osobistym zgłoszeniem o nieobecności dziecka).

Stołówka szkolna

 1. Uczeń zostaje zapisany na obiady na podstawie „Karty zgłoszenia) wypełnionej przez rodzica.
 2. Odliczenia opłat za obiady są realizowane po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka. Nieobecność ta musi zostać zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym dzień nieobecności dziecka na obiedzie – telefonicznie (774101377) lub osobiście do godziny 12.00. W przypadku, kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.
 3. Odpłatność za obiady realizowana jest przelewem na konto szkoły na podstawie imiennych rachunków, które przekazywane będą w danym miesiącu z płatnością do 15 każdego miesiąca. Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
Reymonta 5; 46-100 Namysłów
konto nr: 26 8890 0001 0024 0334 2000 0002
w tytule przelewu: „Opłata za obiady za miesiąc ……, rok ….., Nazwisko i imię ucznia, klasa”

 1. Zapisy na obiady lub rezygnacja z nich następują z dniem 1-go każdego miesiąca po zgłoszeniu w sekretariacie szkolnym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach od 11.30 do 13.30:

– klasy I i II spożywają posiłek od godz. 11.30
– klasy III i IV spożywają posiłek od godziny 12.30
– pozostałe klasy spożywają posiłki wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

 1. W szkole realizowany jest program edukacyjno-zdrowotny pn. „Program dla szkół” (nieodpłatne produkty mleczne i komponenty warzywno-owocowe dla każdego ucznia).

Wyprawka Pierwszoklasisty:

 • 1 zeszyt 16-kartkowy w linie
 • 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę
 • Zeszyt 32- kartkowy w kratkę (do korespondencji) z wpisanymi na pierwszej stronie: adresem, telefonami kontaktowymi (z zaznaczeniem do kogo) i inne informacje przydatne wychowawcy (alergie itp.)
 • 1 zeszyt gładki (do rysowania i wklejania)
 • Blok techniczny biały formatu A4 (mały) – 2 szt.
 • Blok techniczny biały formatu A3 (duży) – 1 szt.
 • Blok techniczny kolorowy mały – 2 szt.
 • Blok techniczny kolorowy duży formatu A3- 1 szt.
 • Chusteczki mokre – 2 paczki
 • Ręczniki papierowe – 1 paczka
 • Mydło w płynie – 1 szt.
 • Chusteczki higieniczne (wyciągane) – 2 pudełka
 • Farby plakatowe, akwarele + pędzle: cienkie, grube (podpisane)
 • Kubek na wodę (podpisany)
 • Plastelina (podpisana) – 1 szt.
 • Kredki świecowe (podpisane)
 • Klej Magic w sztyfcie lub tubce (podpisany)
 • Wycinanka – 1 szt. (podpisana)
 • Kolorowanka (wg zainteresowania dziecka, podpisana) – 1 szt.
 • Podpisane teczki papierowe na prace plastyczne i inne przedmioty – 2 szt.
 • Przybory: w piórniku 2 ołówki, kredki ołówkowe, gumka, temperówka z pojemniczkiem
 • klej w sztyfcie, nożyczki, linijka, pióro
 • Strój gimnastyczny, spakowany do worka, ciemne spodenki, biała koszulka, obuwie sportowe na gumowej podeszwie (które może być też obuwiem zmiennym).
 • Obuwie zmienne

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
ul. Reymonta 5; 46-100 Namysłów
tel./fax. 77 4101377
sp2namyslow@wodip.opole.pl
strona www: sp2namyslow.pl

Więcej o szkole na stronie internetowej

sp2namyslow.pl
www.facebook.com/sp2namyslow/

Na miesiące wakacyjne życzymy udanego wypoczynku, od września 2020 roku zaś wielu powodów do radości i satysfakcji z dokonań edukacyjnych i innych Państwa dzieci, jak również bardzo dobrej współpracy ze szkołą.
z wyrazami szacunku, dr Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły

 946 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum