Informacja

Szanowni Rodzice,

w referendum dotyczący decyzji o strajku przeprowadzonym wśród pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie znacząca większość zdecydowała o rozpoczęciu w placówce akcji strajkowej począwszy od dnia 08 kwietnia 2019 roku do odwołania.

Biorą pod uwagę wynik referendum, należy liczyć się z faktem, że szkoła podczas strajku nie będzie w stanie zapewnić uczniom zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą – oczywiście w miarę posiadanych możliwości –  o nieposyłanie dzieci do szkoły w czasie prowadzonego strajku,  prosząc jednocześnie o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji, która może przynieść  znaczące braki kadrowe wśród nauczycieli. Pragnę nadmienić, że uczniom, którzy przyjdą w dniach strajku do szkoły, zostanie zapewniona opieka w formie zajęć świetlicowych, ale nie będzie obiadów .

Przypominam, że zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 dni:  10, 11, 12, 17 kwietnia 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (wówczas zostaną przeprowadzone egzaminy (ósmoklasisty i gimnazjalny). Dni 15, 16 kwietnia 2019 roku (egzamin ósmoklasisty) nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

O funkcjonowaniu placówki w kontekście planowanej akcji protestacyjnej będą Państwo informowani na bieżąco poprzez e-dziennik, stronę sp2namyslow.pl oraz szkolny Facebook.

Informuję, że niezależnie od tego, jaki wymiar przybierze akcja protestacyjna w placówce przeze mnie kierowanej, egzaminy – i ósmoklasisty, i gimnazjalny zostaną przeprowadzone zgodnie z terminarzem.

Raz jeszcze proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji,

z wyrazami szacunku, Artur Matkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie

 353 total views,  1 views today


zaproszenie
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum