Fizyka doświadczeniem stoi

W naszej szkole w ramach projektu  unijnego „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” prowadzone są  zajęcia rozwijające z fizyki, na które uczęszczają uczniowie klas III gimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w środy,  czwartki oraz w  soboty. Są one prowadzone przez nauczycieli fizyki. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie zdolności  i zainteresowań uczniów zdolnych,  ze zwróceniem  szczególnej uwagi  na  rozwijanie postawy twórczej. Na zajęciach uczniowie  pracują chętnie i z zaangażowaniem. Są zainteresowani  pozyskiwaniem wiedzy i rozwijaniem swoich uzdolnień. Najczęściej stosowane są metody problemowe, aktywizujące i praktycznego działania. Wśród form pracy dominują prace zespołowe z naciskiem na możliwość sprawdzenia pomysłów uczniów oraz prezentacji ich wyników. Na zajęciach nie brakuje  doświadczeń: uczniowie już  mi. in. dokonywali pomiarów napięcia i natężenia w obwodach szeregowych, równoległych i mieszanych. Sprawdzali od czego może zależeć gęstość ciał na podstawie doświadczeń,  wyznaczali  gęstości różnego rodzaju piasku . Dużym zainteresowaniem cieszyło się zjawisko indukcji elektrostatycznej, wytwarzanie pola elektrostatycznego centralnego i jednorodnego za pomocą maszyny elektrostatycznej. Uczniowie mogli na „własnej skórze”  doświadczyć  uczucia przeskoku iskry miedzy biegunami . Wykazali się kreatywnością w wytworzeniu cieczy nieniutonowskiej z różnych substancji. Do tej pory odbyło się ponad połowę zajęć, do końca roku szkolnego jeszcze dużo nowych doświadczeń czeka młodych eksperymentatorów . Będą sprawdzać  od  czego zależy siła oporu powietrza i siła tarcia,  samodzielnie przeprowadzą doświadczenie dotyczące pomiaru siły wyporu, i jej zależności , będą obserwowali zmianę energii potencjalnej w kinetyczną i odwrotnie, skonstruują  własny elektromagnes i przedstawią  jego działanie, zbudują światłowód, fontannę oraz przedstawią  wiele innych ciekawych  pomysłów związanych ze zjawiskami fizycznymi.

 544 total views,  1 views today


powrót do szkoły
Opolskie dla podstawówek
Biuletyn informacji publicznej
logowanie do e dziennika
ikona facebook

Archiwum